Omavalvontaohjelma

Yksityisen palveluntuottajan on sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämislain 40 §:n mukaan  varmistettava omavalvonnalla tehtäviensä lainmukainen hoitaminen, tekemiensä sopimusten noudattaminen sekä laadittava omavalvontaohjelma.

Diakonissalaitoksen Diakonia ja sosiaalinen vastuu -palvelualueen (Diso) omavalvontaohjelmassa kerrotaan, miten toimintaamme ohjataan ja miten seuraamme tuottamiemme palvelujen

  • yhdenvertaisuutta
  • saatavuutta
  •  jatkuvuutta
  •  turvallisuutta
  • laatua

Omavalvontaohjelmassa kerrotaan myös, miten havaitut puutteet korjataan ja toimintaa kehitetään.

OmavalvontaohjelmaDison omavalvontaohjelman lisäksi osalla palveluyksiköllä on omat omavalvontasuunnitelmansa.