Opiskelijalle

Tarjoamme opiskelijoille monipuolisen
sekä vaihtelevan oppimisympäristön useilla eri palvelualueilla.

Työharjoittelu

Harjoittelussa opiskelija saa ohjausta ja pääsee toimimaan tasavertaisena työparina tai moniammatillisen työryhmän jäsenenä.

Diakonissalaitoksen, Rinnekodin ja tytäryhtiö Hoivan AMK-opintojen työharjoittelupaikat varataan pääosin Jobiili-järjestelmässä.

Asumispalveluiden, päihdepalvelujen sekä lapsi- ja perhepalveluiden AMK-opiskelijoiden harjoittelupaikat ovat Jobiilissa.

Yksikön tai osaston esimies haastattelee opiskelijan ennen päätöstä harjoitteluun ottamisesta. Oppilaitoksen opettaja vahvistaa harjoittelupaikan.

Opiskelijan opas (PDF)

 

Koulutus

Koulutuksesta vastaavat Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak sekä Suomen Diakoniaopisto SDO. Näiden toimijoiden osaomistajana haluamme edistää ja vahvistaa hyvinvointialan koulutusta Suomessa.

Diak on suurin sosiaalialan ammattikorkeakoulutuksen järjestäjä Suomessa. Sosiaali- ja terveysalalla se on ainoa valtakunnallinen ammattikorkeakoulu, joka voi tarjota koulutus- ja työelämäpalveluita pääkaupunkiseudulta Ouluun ja Pieksämäeltä Poriin.

Suomen Diakoniaopisto kouluttaa osaajia terveys- ja hyvinvointialoille sekä palvelualoille. SDO toimii Helsingissä, Lahdessa ja Oulussa. 

 

 

Diakonissalaitos työpaikkana

Henkilökuntamme koostuu eri alojen osaajista ja asiantuntijoista. Olemme muun muassa lähihoitajia, sairaanhoitajia, sosionomeja, lääkäreitä, valmentajia ja terapeutteja. Työllistämme lisäksi kansalaistoiminnan ammattilaisia.

Meille Diakonissalaitoksella on tärkeää, että henkilöstö voi hyvin ja työskentelee kehittyvässä, innostavassa ja vuorovaikutteisessa ympäristössä. Rakennamme yhdessä poikkeuksellisen hyvää työpaikkaa.

Tutustu tarkemmin Diakonissalaitokseen työnantajana Työnhakijalle-sivuillamme.

 

Oppisopimuskoulutus

Oppisopimus kartuttaa käytännön kokemusta työelämää varten ja tarjoaa ammatinvaihtajille suositun väylän toteuttaa opiskelu. Oppisopimuskoulutuksena toteutetaan lähihoitajan tutkintoon johtavaa koulutusta.

Oppisopimusopiskelijoiden teoriaopintojen järjestelyissä teemme yhteistyötä Suomen Diakoniaopiston kanssa.

Tietoa oppisopimuskoulutuksesta saat myös näiltä sivuilta:

Suomen Diakoniaopisto

Oppisopimus.net

Opinnäytetyö

Jos haluat tehdä opinnäytetyön yhteistyössä Diakonissalaitoksen, Rinnekodin tai Diakonissalaitoksen Hoivan kanssa, ota yhteyttä kyseisen yksikön johtajaan.

Diakonissalaitos tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden opinnäytetyön tekemiseen opintojen loppuvaiheessa. Tutkimusluvan myöntää johtaja, jonka vastuualueelle tutkimus kohdistuu. Hän myös arvioi tutkimustarpeen toimialallaan. Tutkimusta ei voi aloittaa ennen myönteistä päätöstä. Ennen tutkimuksen aloittamista  haetaan ensiksi eettisen toimikunnan lausunto. Lausunto tarvitaan aina, kun tutkimusaineistoa haetaan Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön tai tytäryhtiö Hoivan palveluita käyttävältä henkilöiltä ja/tai työyhteisöltä riippumatta siitä, mitä tiedonhankintatapaa käytetään.

 

Opiskelijoille

Ajankohtaista