Opiskelijalle

Tarjoamme opiskelijoille monipuolisen sekä vaihtelevan oppimisympäristön useilla eri palvelualueilla.

Työharjoittelu

Harjoittelussa opiskelija saa ohjausta ja pääsee toimimaan tasavertaisena työparina tai moniammatillisen työryhmän jäsenenä.

Helsingin Diakonissalaitoksen ja sen tytäryhtiö Hoivan työharjoittelupaikat varataan pääosin Jobiili-järjestelmässä.

Asumispalveluiden sekä päihdepalvelujen harjoittelupaikat ovat Jobiilissa, mutta lapsi- ja perhepalveluiden paikat varataan sähköpostitse yhteyshenkilön kautta. Yhteyshenkilöt löydät täältä.

Yksikön tai osaston esimies haastattelee opiskelijan ennen päätöstä harjoitteluun ottamisesta. Oppilaitoksen opettaja vahvistaa harjoittelupaikan.

 

Koulutus

Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö tarjoaa omana toimintanaan aikuisten perusopetusta. Muilta osin koulutuksesta vastaavat Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak sekä Suomen Diakoniaopisto SDO. Näiden toimijoiden osaomistajana haluamme edistää ja vahvistaa hyvinvointialan koulutusta Suomessa.

Diak on suurin sosiaalialan ammattikorkeakoulutuksen järjestäjä Suomessa. Sosiaali- ja terveysalalla se on ainoa valtakunnallinen ammattikorkeakoulu, joka voi tarjota koulutus- ja työelämäpalveluita pääkaupunkiseudulta Ouluun ja Pieksämäeltä Poriin.

Suomen Diakoniaopisto kouluttaa osaajia sosiaali-, kauneudenhoito-, terveys- ja liikunta-alalle, humanistiselle ja kasvatusalalle sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousalalle. SDO toimii Helsingissä, Lahdessa, Oulussa ja Ylitorniossa. 

 

 

Diakonissalaitos työpaikkana

Henkilökuntamme koostuu eri alojen osaajista ja asiantuntijoista. Olemme muun muassa lähihoitajia, sairaanhoitajia, sosionomeja, lääkäreitä, valmentajia ja terapeutteja. Työllistämme lisäksi kansalaistoiminnan ammattilaisia.

Meille Diakonissalaitoksella on tärkeää, että henkilöstö voi hyvin ja työskentelee kehittyvässä, innostavassa ja vuorovaikutteisessa ympäristössä. Rakennamme yhdessä poikkeuksellisen hyvää työpaikkaa.

Tutustu tarkemmin Helsingin Diakonissalaitokseen työnantajana Työnhakijalle-sivuillamme.

 

Oppisopimuskoulutus

Oppisopimus kartuttaa käytännön kokemusta työelämää varten ja tarjoaa ammatinvaihtajille suositun väylän toteuttaa opiskelu. Oppisopimuskoulutuksena toteutetaan lähihoitajan tutkintoon johtavaa koulutusta.

Oppisopimusopiskelijoiden teoriaopintojen järjestelyissä teemme yhteistyötä Suomen Diakoniaopiston kanssa.

Lähetä hakemus

Tietoa oppisopimuskoulutuksesta saat myös oppilaitosten sivuilta:

Suomen Diakoniaopisto

Oppisopimus.net

Opinnäytetyö

Jos haluat tehdä opinnäytetyön yhteistyössä Helsingin Diakonisslaitoksen tai Diakonissalaitoksen Hoivan kanssa, ota yhteyttä kyseisen yksikön johtajaan.

Opiskelijoille