Opiskelijalle

Tarjoamme opiskelijoille monipuolisen
sekä vaihtelevan oppimisympäristön useilla eri palvelualueilla.

Työharjoittelu

Harjoittelussa saat ohjausta ja pääset toimimaan tasavertaisena työparina tai moniammatillisen työryhmän jäsenenä.

Diakonissalaitoksen, Rinnekodin ja tytäryhtiö Hoivan AMK-opintojen työharjoittelupaikat varataan pääosin Jobiili-järjestelmässä.

Asumispalveluiden, päihdepalvelujen sekä lapsi- ja perhepalveluiden AMK-opiskelijoiden harjoittelupaikat ovat Jobiilissa.

Yksikön tai osaston esimies haastattelee sinut ennen päätöstä harjoitteluun ottamisesta. Oppilaitoksen opettaja vahvistaa harjoittelupaikan.

 

Koulutus

Koulutuksesta vastaavat Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak sekä Suomen Diakoniaopisto SDO. Näiden toimijoiden osaomistajana haluamme edistää ja vahvistaa hyvinvointialan koulutusta Suomessa.

Diak on suurin sosiaalialan ammattikorkeakoulutuksen järjestäjä Suomessa. Sosiaali- ja terveysalalla se on ainoa valtakunnallinen ammattikorkeakoulu, joka voi tarjota koulutus- ja työelämäpalveluita pääkaupunkiseudulta Ouluun ja Pieksämäeltä Poriin.

Suomen Diakoniaopisto kouluttaa osaajia terveys- ja hyvinvointialoille sekä palvelualoille. SDO toimii Helsingissä, Lahdessa ja Oulussa. 

 

 

Diakonissalaitos työpaikkana

Henkilökuntaamme kuuluu eri alojen osaajia ja asiantuntijoita: lähihoitajia, sairaanhoitajia, sosionomeja, lääkäreitä, valmentajia ja terapeutteja. Työllistämme lisäksi  mm. hallinnon, talouden ja viestinnän osaajia.

Meille Diakonissalaitoksella on tärkeää, että henkilöstö voi hyvin ja työskentelee kehittyvässä, innostavassa ja vuorovaikutteisessa ympäristössä. Rakennamme yhdessä poikkeuksellisen hyvää työpaikkaa.

Tutustu tarkemmin Diakonissalaitokseen työnantajana Työnhakijalle-sivuillamme.

 

Oppisopimuskoulutus

Diakonissalaitoksella voit suorittaa lähihoitajan tutkinnon oppisopimuskoulutuksena. Suurin osa osaamisesta hankintaan työpaikalla ja osaamista täydennetään oppilaitoksessa.  Tässä yhteistyökumppanimme on Suomen Diakoniaopisto. 

Tietoa oppisopimuskoulutuksesta saat myös näiltä sivuilta:

Suomen Diakoniaopisto/ oppisopimuskoulutus

Oppisopimus.net

Opinnäytetyö

Jos haluat tehdä opinnäytetyön yhteistyössä Diakonissalaitoksen, Rinnekodin tai Diakonissalaitoksen Hoivan kanssa, ota yhteyttä kyseisen yksikön johtajaan.

Diakonissalaitos tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden opinnäytetyön tekemiseen opintojen loppuvaiheessa. Tutkimusluvan myöntää johtaja, jonka vastuualueelle tutkimus kohdistuu. Hän myös arvioi tutkimustarpeen toimialallaan. Tutkimusta ei voi aloittaa ennen myönteistä päätöstä. Ennen tutkimuksen aloittamista  haetaan ensiksi eettisen toimikunnan lausunto. Lausunto tarvitaan aina, kun tutkimusaineistoa haetaan Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön, Rinnekodin tai tytäryhtiö Hoivan palveluita käyttävältä henkilöiltä ja/tai työyhteisöltä riippumatta siitä, mitä tiedonhankintatapaa käytetään.

Tässä linkki jo tehtyihin opinnäytetöihin.

 

Opiskelijoille

Ajankohtaista