Kymppi-hanke

Vastuullista ja menestyvää liiketoimintaa -kurssi

Yritysvastuuseen panostaminen tulee yrityksille koko ajan merkittävämmäksi kilpailutekijäksi. Globaalit haasteet, kuten ilmastonmuutos, myös avaavat valtavasti uusia liiketoimintamahdollisuuksia yrityksille, jotka ovat valmiita muuttamaan toimintaansa ja liittymään kestävän yritystoiminnan edelläkävijöiden joukkoon. Jotta pienet ja keskisuuretkin yritykset voisivat helpommin tarttua näihin mahdollisuuksiin, on Kymppi-hanke laatinut niitä varten yritysvastuun perustietopaketin. Vastuullista ja menestyvää liiketoimintaa -kurssi sisältää runsaasti työkaluja ja vinkkejä vastuullisuuden toteuttamiseen käytännössä. Kurssia voi opiskella omaan tahtiin millä tahansa verkkoon kytketyllä laitteella.

Vastuullista ja menestyvää liiketoimintaa -kurssi löytyy tämän linkin takaa

 Menneet tapahtumat

Työpajasarja tarjoaa erityisesti kehittyviin maihin kytköksissä oleville yrityksille työkaluja liiketoiminnan kehittämiseen ja vaikuttavuudesta viestimiseen.

Kestäviä menestystarinoita

Arbonaut, Mifuko ja Pure Waste ovat esimerkkejä suomalaisista yrityksistä, jotka ovat menestyneet samalla kestävää kehitystä edistäen.

Kymppi-hanke

KYMPPI-hankkeen tavoitteena on sitouttaa suomalaiset, kehittyvissä maissa toimivat yritykset toimimaan eriarvoisuuden vähentämiseksi. Hanke pyrkii osoittamaan, että ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja kaikkien ihmisten yhdenvertainen kohtelu voivat olla yrityksen menestystekijöitä.

​Eriarvoisuuden vähentäminen on YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelma Agenda2030:n kymmenes tavoite. KYMPPI-hanke lisää suomalaisten yritysten tietoisuutta myös Agenda2030:n tavoitteista ylipäätään.

​KYMPPI-hanketta toteuttaa Diakonissalaitos yhdessä Filantropian, Filoksenian ja Suomen Caritaksen kanssa. Hanketta rahoittaa ulkoministeriö. Nykyinen hankekausi kestää 04/2021-12/2022.

Suomen ulkoministeriön logo. Sen yhteydessä teksti Tuettu Suomen kehitysyhteistyövaroin.