YK:n Agenda2030  eli Kestävän kehityksen tavoiteohjelma tähtää äärimmäisen köyhyyden poistamiseen sekä kestävään kehitykseen, jossa otetaan ympäristö, talous ja ihminen tasavertaisesti huomioon. Ohjelman kantava periaate on, ettei ketään jätetä kehityksessä jälkeen. Helsingin Diakonissalaitos toteuttaa yhdessä Filantropian, Caritaksen ja Filoksenian kanssa KYMPPI-hankkeen, jonka tavoitteena on lisätä suomalaisten yritysten tietoisuutta YK:n Agenda2030:sta ja erityisesti liittyen eriarvoisuuden vähentämiseen.

Agenda2030:ssa on 17 tavoiteohjelmaaa. Diakonissalaitoksen vetämässä KYMPPI-hankkeessa  toteutetaan  ohjelman 10. kohtaa eli eriarvoisuuden vähentämistä maiden sisällä ja niiden välillä.

KYMPPI-hankkeen kohderyhmänä ovat suomalaiset yritykset, jotka toimivat tai suunnittelevat toimintaa kehittyvissä maissa. Hanketta rahoittaa Ulkoministeriö. Hankekausi kestää 04/2019-12/2020.

Hankkeen päätoiminnot:

  • Yrityskysely, jossa kartoitetaan nykytilannetta ja pyritään tunnistamaan yritysten tarpeita
  • Työpajat Agenda2030-teemoihin liittyen, joissa yritykset ja järjestöt kehittävät yhdessä vaikuttamisviestinnän sisältöjä
  • Mobiilioppimismateriaali työpajoissa tuotetusta materiaalista (yhteistyössä Funzilife Oy:n kanssa)
  • Menestystarinat yrityksistä, jotka ovat toimineet Agenda2030 mukaisesti
  • Medialaboratoriot, joissa työpajoissa tuotetuista materiaaleista luodaan vaikuttamisviestintää kohdeyrityksille ja suurelle yleisölle.