Kymppi-hanke

KYMPPI-hankkeen tavoitteena on sitouttaa suomalaiset, kehittyvissä maissa toimivat yritykset toimimaan eriarvoisuuden vähentämiseksi. Hanke pyrkii osoittamaan, että ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja kaikkien ihmisten yhdenvertainen kohtelu voivat olla yrityksen menestystekijöitä.

​Eriarvoisuuden vähentäminen on YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelma Agenda2030:n kymmenes tavoite. KYMPPI-hanke lisää suomalaisten yritysten tietoisuutta myös Agenda2030:n tavoitteista ylipäätään.

​KYMPPI-hanketta toteuttaa Diakonissalaitos yhdessä Filantropian, Filoksenian ja Suomen Caritaksen kanssa. Hanketta rahoittaa Ulkoministeriö. Hankekausi kestää 04/2019-12/2020.

Tulevat työpajat

Työpajasarja tarjoaa erityisesti kehittyviin maihin kytköksissä oleville yrityksille työkaluja liiketoiminnan kehittämiseen ja vaikuttavuudesta viestimiseen.