Kestävän kehityksen tavoitteista potkua liiketoimintaan

18.9.2020

Diakonissalaitos ja mobiilioppimispalvelu Funzi julkaisivat yhdessä erityisesti Pk-yrityksille suunnatun mobiilioppimiskokonaisuuden yritysvastuun perusteista. Maksuton kurssi sisältää runsaasti käytännön vinkkejä ja työkaluja, miten kestävä kehitys ja sen tavoitteet voidaan edistää liiketoiminnassa. 

Käsiä, jotka pitävät yhdessä taimipaakkua ja siitä nousevaa versoa.

 

Yritysvastuuseen panostaminen tulee yrityksille koko ajan merkittävämmäksi kilpailutekijäksi. Globaalit haasteet, kuten ilmastonmuutos, myös avaavat valtavasti uusia liiketoimintamahdollisuuksia. World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) arvioikin kestävän kehityksen tavoitteisiin liittyvien markkinoiden kooksi 12 biljoonaa dollaria.

Kestävä kehitys tulee korostumaan liiketoiminnassa

Diakonissalaitoksen ja kolmen muun järjestön Kymppi-hanke on laatinut yritysvastuun perustietopaketin helpottamaan erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten edellytyksiä tarttua vastuullisen liiketoiminnan mahdollisuuksiin. Kurssi tarjoaa yrityksille käytännön tietoa, työkaluja ja vinkkejä kestävän kehityksen tavoitteiden soveltamisesta liiketoimintaan. Kurssi on toteutettu yhteistyössä Funzilife Oy:n kanssa innovatiivisena mobiilikurssina ja sitä voi opiskella omaan tahtiin millä tahansa verkkoon kytketyllä laitteella. Maksuttoman kurssin voi aloittaa Kymppi-hankkeen sivuilta.

”YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelma, Agenda2030, tähtää äärimmäisen köyhyyden poistamiseen sekä kestävään kehitykseen, jossa otetaan ympäristö, talous ja ihminen tasavertaisesti huomioon. Ohjelman kantava periaate on, ettei ketään jätetä kehityksessä jälkeen. Kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen vaatii toimia kaikilla sektoreilla. Toisaalta ne avaavat yrityksille tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksia ja heijastavat sidosryhmien odotuksia. Kestävän kehityksen tavoitteisiin sitoutumisen merkitys yritystoiminnassa tulee kasvamaan entisestään tulevaisuudessa”, sanoo toimialajohtaja Ilkka Kantola Diakonissalaitokselta.

Diakonissalaitos toteuttaa Kymppi-hanketta yhdessä Filantropian, Filoksenian ja Suomen Caritaksen kanssa Ulkoministeriön rahoituksella.

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: