Askeleet onnistuneeseen ja vastuulliseen liiketoimintaan Somaliassa

2.8.2021

Diakonissalaitoksen, Suomen Caritaksen, Filoksenian ja Filantropian Kymppi-hanke järjesti yhdessä Finnpartnershipin kanssa Somalia-maapäivän tiistaina 14.9.2021. Tilaisuudessa perehdyttiin siihen, miten suomalaiset yritykset ja yrittäjät voivat suunnitella ja tehdä kestävää liiketoimintaa Somaliassa.
Kaksi nuorta harjoittelee aurinkopaneeleiden asentamista Somaliassa.

Useat suomalaiset yritykset ovat jo luoneet menestyvää liiketoimintaa Somaliassa. Menestyneimmissä hankkeissa on hyödynnetty esimerkiksi yritysten ja järjestöjen yhteistyötä sekä Suomessa asuvien somalialaistaustaisten ihmisten osaamista ja verkostoja. Tästä kertoi Finnpartnershipin ohjelmajohtaja Birgit Nevala. Hän avasi Kymppi-hankkeen Somaliaan keskittyneen teemapäivän syyskuun puolivälissä.

”Somalialaistaustaiset ihmiset ovat aktiivista yrittäjäkansaa. Heillä on hyvät verkostot ympäri maailmaa. Heistä osa haluaa lähteä rakentamaan liiketoimintaa Somaliaan paikan päälle”, Nevala kertoi.

Miten luoda kestävää liiketoimintaa turvallisesti?

Tilaisuudessa pohdittiin, miten suomalaiset yritykset ja yrittäjät voivat suunnitella ja tehdä kestävää liiketoimintaa Somaliassa.

Tieto- ja viestintätekniikkaan erikoistunut Aden Hussein kertoi, että maan yleinen turvallisuustilanne on haavoittuvainen. Se on merkittävä haaste liiketoiminnalle. Kansainvälinen valuuttarahasto on myöntänyt Somalialle velkahelpotuksia, ja Somalia on sitoutunut talouspoliittiseen ohjelmaan. Tuonti Somaliasta Suomeen on Husseinin mukaan hyvin vähäistä. Vientiä Suomesta Somaliaan sen sijaan on. 

Somaliassa on suomalaisille useita potentiaalisia sijoitusmahdollisuuksia esimerkiksi ammatillisessa koulutuksessa, uusiutuvassa energiassa, maatalouden viljelytekniikassa ja -osaamisessa. Myös tietoliikenteen infrastruktuuria vaatii vahvistamista.

Hussein kertoi, että Finnpartnershipin liikekumppanuustuki on auttanut monia yrityksiä. Sen avulla on rakennettu esimerkiksi aurinkoenergiajärjestelmiä Somaliaan.

”Tärkeintä on muokata liiketoiminta kohdemaan odotusten mukaisesti ja tutustua alueeseen hyvin”, Hussein kertoo.

Yhteistyö ja luottamuksen rakentaminen auttavat onnistumaan

Paikallistuntemuksen lisäksi luottamuksen rakentaminen on tärkeää.

”Luottamus rakentuu dialogin kautta. Odotukset, tavoitteet ja eri neuvottelijoiden roolit pitää olla selvillä”, sanoi puolestaan Successify-yrityksen toimitusjohtaja David Goddard.

Parhaiten luottamus syntyy suorien henkilösuhteiden kautta.

Liiketoiminnan onnistumisen takana voi olla yritysten ja järjestöjen yhteistyö.

”Tärkeää yhdistää se, miten saada tuotto yritykselle ja miten sovittaa järjestön tavoitteet. Pitää miettiä, mistä jokainen saa rahoituksen ja mitä rajoituksia rahoittaja edellyttää. Järjestöt voivat tarjota paikallistuntemusta ja konfliktianalyysiä, sukupuolivaikutusten arviointia tai tuottaa jopa markkina-analyyseja”, kertoi Maiju Korpela Suomen Somalia-verkostosta.

Seminaaripäivän osallistujille jäi toiveikas olo: Liiketoimintamahdollisuuksia on paljon, kunhan pohjatyö tehdään hyvin.

Laura Koskelainen

 

Katso tilaisuuden tallenne tästä:

Ohjelma:

9.30–9.40 Tilaisuuden avauspuheenvuorot: Birgit Nevala, ohjelmajohtaja, Finnpartnership ja Sara Tabrizizadeh-Haavisto, projektipäällikkö, Kymppi-hanke/Diakonissalaitos

9.40–10.40 Asiantuntijoiden alustukset:

9.40–10.00 Miksi aloittaa yritystoimintaa Somaliassa/Somalimaassa ja mistä lähteä liikkeelle? Aden Hussein, tieto- ja viestintätekniikan insinööri

10.00–10.20 Yrittäjän puheenvuoro: Positiiviset ja negatiiviset mielikuvat vs. todellisuus yritystoiminnassa Somaliassa. David Goddard, toimitusjohtaja, Successify

10.20–10.40 Mitä järjestöt ovat oppineet työskennellessään Somaliassa ja miten löytää luotettavia kumppaneita? Maiju Korpela, Project Manager, Suomen Somalia-verkosto

10.40–11.30 Pienryhmätyöskentelyä neljässä teemaryhmässä. Fasilitoijat pitävät ensin pienen alustuksen, jonka jälkeen on keskustelua teemasta. Osallistujia pyydetään ilmoittautumaan ryhmiin jo ennen tilaisuutta.

Ryhmä 1. Menestystä kumppanuuden kautta. Käytännön esimerkkejä ja ideoita yritysten ja järjestöjen välisen kumppanuuden hyödyntämiseen. Fasilitoijana Mika Välitalo, asiantuntija, Kehitys ja innovaatio, Fingon PowerBank

Ryhmä 2. Syvällinen paikallistuntemus tuloksellisen liiketoiminnan perustana. Fasilitoijana Yusuf Mohamed, konsultti

Ryhmä 3. Tukea liiketoiminnan aloittamiseen Somaliassa. Fasilitoijana Nikke Karjalainen, Programme Officer, Finnpartnership

Ryhmä 4. Riskienhallinnan ennaltaehkäisevä vaikutus. Mitkä ovat suurimmat riskit Somaliassa toimimisessa ja miten riskeihin on mahdollista varautua? Fasilitoijana Hani Almeghari, Chief Business Development Officer, FCA Investments (Huom! Tämä työpaja pidetään englanniksi)

11.30–11.40 Tauko

11.40–12.40 Pienryhmäkeskustelujen purkaminen yleiskeskustelussa. Tapahtuman jälkeen osallistujille lähetetään keskustelusta yhteenveto sekä “steps forward”.

12.40–12.55 Suomen suurlähetystön puheenvuoro: Miten tehdä yritystoimintaa positiivisilla kehitysvaikutuksilla? Mauri Starckman, Head of Cooperation, Somalia, Suomen Nairobin suurlähetystö

12.55-13.00 Kymppi-tiimin kiitokset ja tilaisuuden lopetus

Somalia-maapäivän järjesti KYMPPI-hanke, jonka tavoitteena on edistää kehittyvissä maissa asuvien ihmisten kestävää ja oikeudenmukaista toimeentuloa. Sen pyrkimys on juurruttaa kestävän kehityksen tavoitteet suomalaisten, kehittyvissä maissa toimivien yritysten liiketoimintaan.

Hanke tukee yrityksiä syvällisten ja konkreettisten yritysvastuukäytäntöjen rakentamisessa ja edistää yritysten ja kehittyvissä maissa toimivien suomalaisten järjestöjen yhteistyötä. Yritysten ja järjestöjen vuorovaikutus edistää inklusiivista talouskasvua, ihmisarvoista työtä ja tasa-arvoista kumppanuutta. Hanke saa ulkoministeriön viestintä- ja globaalikasvatustukea.

Lue lisää Kymppi-hankkeesta
Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: