Modigt till förmån för människovärdet

 

 

Diakonissanstalten är en allmännyttig stiftelse. Vi erbjuder effektiva tjänster för människor som riskerar att marginaliseras i samhället. Vårt mål är att alla ska ha möjlighet till ett värdefullt liv.

Stöd och Verksamhet

Diakonissanstalten är en modig samhällelig aktör. Vi producerar mångsidiga social-och hälsovårdstjänster. Bekanta dig med våra tjänster nedan.

Kom med

Delta i vår verksamhet och stöd Diakonissanstaltens verksamhet.

Aktuellt