Centret för psykotraumatologi

Centret för psykotraumatologi är en psykiatrisk poliklinik i Helsingfors. Våra multidisciplinära team tillhandahåller bedömning, vård och rehabilitering till personer med flyktingbakgrund; till vuxna, barn och familjer som på grund av krig, flyktingskap och tortyr har traumatiserats svårt.

Vi erbjuder också på riksnivå utbildning och konsultation till yrkesverksamma personer och arbetsgemenskaper om traumavård och mångkulturellt vårdarbete för människor med flyktingbakgrund.

Våra tjänster är avgiftsfria för våra klienter och patienter. Patientens hemkommun betalar eventuella tolk- och resekostnader. Centret ligger på Alpgatan i Helsingfors och kräver remiss av en expert inom hälsovårdsbranschen.

I Centret för psykotraumatologi finns rehabilitering för personer som utsatts för tortyr och krigstraumatiserade personer och rehabilitering för barn, unga och familjer som utsatts för tortyr. Verksamheten finansieras med Diakonissanstaltens medel och projektfinansiering.

Målet med verksamheten vid Centret för psykotraumatologi är att främja tillgången till och tillgängligheten av mentalvårdstjänster och även på det sättet förbättra psykisk hälsa bland människor med flyktingbakgrund. Verksamheten är en del av det av Institutet för hälsa och välfärd (THL) organiserade, nationella kunskapscentret PALOMA.

Våra tjänster