Centret för psykotraumatologi

Centret för psykotraumatologi är en psykiatrisk poliklinik, vars mångprofessionella team erbjuder undersökning, vård och rehabilitering av personer med flyktingbakgrund.  Vi vårdar vuxna, barn och familjer som blivit svårt traumatiserade på grund av krig, flyktingskap och tortyr. Vi erbjuder även utbildning och konsultation på riksnivå för yrkesverksamma personer och för arbetsgemenskaper med anknytning till traumabehandling av personer med flyktingbakgrund och mångkulturellt vårdarbete. Tjänsterna är avgiftsfria för klienterna. Klientens hemkommun står för eventuella tolk- och resekostnader.

Centret för psykotraumatologi omfattar Rehabilitering av tortyroffer samt Verksamhet för barn och ungdomar. Verksamheten för rehabilitering av tortyroffer understöds med Veikkaus avkastning. Verksamheten för barn och ungdomar finansieras av asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF).

Våra tjänster