Diakonissanstaltens kyrka

Under 125 år har Diakonissanstaltens kyrka förmedlat det kristna budskapet i anstaltens verksamhet. Det ger också en ram för kulturella aktörer.

Välkommen till vår kyrka!

Kyrkan är öppen vardagar från 9–15 året runt, med undantag för juli. Kyrkans tysta rum är reserverat för tystnad, bön och diskussion.

En plats för familjeevenemang

Den mysiga kyrkan hyrs ut för vigslar, dop och välsignelse vid jordfästning. Kyrkan rymmer 120 personer.

Tillgänglighet

Det finns trappor till kyrkan, men obehindrat tillträde med hiss är möjligt ifall det bokas i förväg.

 

Helsingin Diakonissalaitoksen kirkko.

Den första kyrkan på norra sidan av Långa bron

Kyrkan blev färdigt 1897, samtidigt som sjukhuset, systerhemmet och ekonomibyggnaden. Helheten invigdes för användning 12.5.1898.  I september samma år hölls den första vigningen till diakonissa i kyrkan. Innan dess hade Diakonissanstalten varit verksam på Skatudden i 20 år.

Nygotisk stil

Kyrkan är ritad av arkitekt, och friherre, Karl August Wrede. Stilistiskt representerar kyrkan nygotik. Kyrkan reparerades på 1950- och 1970-talen. En grundlig restaurering gjordes 2004 då kyrkosalen återställdes möjligast nära sitt ursprungliga utseende under ledning av arkitekt Ulla Rahola.

Kyrkans konstdonationer

Krucifixet på altarväggen är gjort av en italiensk silversmed på 1800-talet.  Altaret är täckt av en altarduk vars färg varierar enligt kyrkoårets tider och helgdagar. Under viktiga helgdagar används en vit altarduk som är designad av textilkonstnären Dora Jung. Den samt mattan som omger altarbordet, och är gjord med korsstygn, är gåvor till anstaltens ledare Hanna Masalin när hon år 1932 fyllde 60 år. Glasmålningarna är gåvor till kyrkan: Låt barnen komma till mig 1923 (konstnären Greta Hult) och Den barmhärtige samariten 1965 (konstnären Fritz Hilbert). Orgeln som donerades av anstaltens diakonissor, systrar, togs i användning år 1902. Det är huvudstadsregionens äldsta pneumatiska orgel som har bevarats på plats.

Ytterligare information
Sari Enkkelä
sari.enkkela@hdl.fi