Media

Experterna i Helsingfors Diakonissanstalt står till mediernas förfogande. Vi hjälper dig även att hitta personer att intervjua bland kunderna.
Vänligen kontakta oss nedan.

Experterna i Diakonissanstalten står till mediernas förfogande. Vi hjälper dig även att hitta personer att intervjua bland kunderna. Vänligen kontakta oss nedan.

Diakonissanstalten är en allmännyttig stiftelse, en modig förespråkare för människovärdet. Vi hjälper de människor som riskerar att marginaliseras.

Vi betjänar medierna öppet och snabbt. För intervjuer har du experter till ditt förfogande, som kan besvara frågor gällande papperslösa, rörlig befolkning, marginalisering av unga, bostadslöshet, drogmissbruk och barnskydd

Kontakta oss
viestinta@hdl.fi