Media

Experterna i Diakonissanstalten står till mediernas förfogande. Vi hjälper dig även att hitta personer att intervjua bland kunderna.
Vänligen kontakta oss nedan.

Diakonissanstalten är en allmännyttig stiftelse, en modig förespråkare för människovärdet. Vi hjälper de människor som riskerar att marginaliseras.

Vi betjänar medierna öppet och snabbt. För intervjuer har du experter till ditt förfogande, som kan besvara frågor gällande papperslösa, rörlig befolkning, marginalisering av unga, bostadslöshet, drogmissbruk och barnskydd.

 

Kontakta oss Pressmeddelanden

 

Kommunikatörernas kontaktuppgifter

e-post: förnamn.efternamn@hdl.fi

Laura Niemi, koncernens kommunikation- och ansvarsdirektör

Taina Rönnqvist, kommunikationsdirektör, social- och hälsotjänster

Jenni Sarolahti, kommunikationsansvarig, allmännyttig verksamhet

Susanna Kaaja, kommunikationsansvarig, social- och hälsotjänster

Sanna Tervo, kommunikationsansvarig, social- och hälsotjänster

Leena Åkerberg, kommunikationsansvarig, social- och hälsotjänster

Jaana af Hällström, kommunikationsexpert, intendent, allmännyttig verksamhet och Diakonissanstaltens historia

Tarja Kerttula, kommunikationsexpert, allmännyttig verksamhet

Matleena Myllyrinne, kommunikationsexpert, social- och hälsotjänster

Iiris Kivimäki, insamlingsspecialist

Maria Gustafsson, insamlingsspecialist