Media

Experterna i Diakonissanstalten står till mediernas förfogande. Vi hjälper dig även att hitta personer att intervjua bland kunderna.
Vänligen kontakta oss nedan.

Diakonissanstalten är en allmännyttig stiftelse, en modig förespråkare för människovärdet. Vi hjälper de människor som riskerar att marginaliseras.

Vi betjänar medierna öppet och snabbt. För intervjuer har du experter till ditt förfogande, som kan besvara frågor gällande papperslösa, rörlig befolkning, marginalisering av unga, bostadslöshet, drogmissbruk och barnskydd.

 

Kommunikatörernas kontaktuppgifter

e-post: förnamn.efternamn@hdl.fi

Diakonissanstalten / allmännyttig verksamhet:

Laura Niemi, koncernens kommunikation- och ansvarsdirektör

Jenni Sarolahti, kommunikationsansvarig

Jaana af Hällström, kommunikationsexpert, intendent (Diakonissanstaltens historia)

Tarja Kerttula, kommunikationsexpert

Kiira Suoranta, kommunikationsexpert

Anna-Liisa Ruhala, marknadsexpert

 

Rinnekodit Ab, affärsverksamhet / social- och hälsotjänster:

Taina Rönnqvist, kommunikationsdirektör

Susanna Kaaja, kommunikationsansvarig

Leena Åkerberg, kommunikationsansvarig

Johanna Haaga-Shrestha , kommunikationsexpert