Diakonissanstaltens verksamhet tidigare och nu

På den guidade turen får du mer ingående information, du får historier och glimtar från det tidigare livet samt en översikt av verksamheten till denna dag. Guidningarna är gratis. Donationer till vår medelinsamling är välkomna.

Turerna är på finska. Läs mera om turerna 2023.

Kontaktuppgifter
Intendent Jaana af Hällström
jaana.af.hallstrom@hdl.fi
Tfn  040 485 3545