Studier och publikationer

Forskning och publicering samt kontinuerlig utveckling både enligt kundernas och personalens behov.

Vetenskaplig forskning och samhällelig publicering

Stiftelsen Helsingfors Diakonissanstalt främjar vetenskaplig forskning och publicering inom sina branscher, med koppling till forskning om universitet- och delaktighet och förhindrande av marginalisering. Vi utvecklar även kontinuerligt nya praktiska tillvägagångssätt tillsammans med kunder, forskare och studenter inom området. Vi har bland annat forskningssamarbete med universiteten i Helsingfors, Jyväskylä, Tammerfors och Åbo, yrkeshögskolorna Diak, Humak, Laurea och Metropolia samt med Finlands akademi och Institutet för hälsa och välfärd (THL).

Forskningstillstånd och den etiska kommitténs utlåtande

Forskningstillstånd beviljas av chefen för det ansvarsområde till vilket forskningen riktas. Utlåtande från Diakonissanstaltens etiska kommitté ska sökas ifall det är fråga om ett forskningsprojekt, slutarbete eller annan kartläggning, där forskningsmaterialet förvärvas bland de personer och arbetsgemenskaper som använder stiftelsens tjänster. Utlåtande söks oberoende av det sätt på vilket forskningsuppgifterna samlas in.

Den etiska kommitténs möten under våren 2023  21.3., 17.4., 15.5. och 12.6. Utlåtande ska sökas två veckor före.

Mer information om att ansöka om kommitténs utlåtande

Maiju Lehto, koordinator
maiju.lehto@hdl.fi

Timo Pasanen, ordförande
timo.pasanen@hdl.fi