Exit-verksamhet

Stöd för att bryta sig loss från extremistiskt tänkande.

Logo.

En viktig säkerhetsutmaning för vårt samhälle är ojämlikhetens utveckling. En faktor som också påverkar säkerheten är våldsam extremism. Även om detta inte är ett utbrett fenomen, är det en del av verkligheten i vårt samhälle. Ämnet uppmärksammas mycket i medierna.  Starka känslor och åsikter är förknippade med ämnet, och dessa kan öka känslan av osäkerhet

Våldsbejakande ideologier och verksamhet hotar säkerhet, välbefinnande, demokrati och mänskliga rättigheter.

En våldsbejakande ideologi kan minska på människors känsla av säkerhet och förtroende för varandra samt funktionaliteten av samhället. En våldsbejakande ideologi förnekar en annans människovärde och demokratiskt beslutsfattande. Exit söker lösningar på detta fenomen och hur man lösgör sig från en våldsbejakande ideologi.

Våldsbejakande ideologier och verksamhet berättigas med både ideologiska, livsåskådliga och religiösa motiveringar.

Dessa olika former av våldsbejakande ideologier och verksamhet förstärker också hotbilder och ökar polarisering i samhället. Detta fenomen är gränsöverskridande och gemensamt i hela globalt.

Våldsbejakande ideologier och verksamhet hotar ett öppet demokratiskt samhälle och människovärde.

Våldshandlingar som är förknippade med en våldsbejakande ideologi kan förebyggas genom tillförlitligt, professionellt och välriktat, mångsidigt samarbete.

Det finns fungerande sätt att upptäcka och ta itu med våldsbejakande extremism.

Att stödja dem som bryter sig loss från en våldsbejakande ideologi och våldsam verksamhet genom Exit-verksamheten, hjälper att förebygga våld.

 Exit erbjuder:

  • Stöd för att bryta sig loss från en våldsbejakande ideologi och våldsam extremism.
  • Vi stöder motiverade personer i att lösgöra sig från våldsamma verksamhetsmodeller mot samhället genom Exit-verksamheten.
  • Vi utvecklar fungerande, forskningsbaserade metoder för att stödja Exit-verksamheten.
  • Vi experimenterar med och utvecklar sätt att stödja lösgöring i samarbete med andra aktörer, såsom föreningar, myndigheter och gemenskaper.
  • Vi samlar ny information, ger råd, för samman och utbildar personer som arbetar med våldsbejakande extremism och personer som eventuellt stöter på våldsbejakande extremism i sitt arbete.

Vi sprider aktuell information om och förståelse för våldsamma ideologier och våldsbejakande extremism med våra samarbetspartner, för att stödja förändring mot en individs våldsfria, säkra och brottsfria livsstil.

 

Kundhandledning

För att bli projektets kund kan man ta kontakt per telefon eller e-post. Vi bedömmer om det finns behov av Exit-arbete och guidar vid behov kunden vidare till en mer passande tjänst.

Kontaktuppgifter

exit@hdl.fi
tel. 050 308 8912