Effektivt stöd för unga

Hos oss får en ung person mellan 16–29 stöd av en pålitlig och trygg vuxen. Tillsammans löser vi livets trassel ett steg i taget. Vamos och Amigo är gratis för unga.

Vamos – stöd och verksamhet
för unga i åldern 16–29

Vamos hjälper unga människor som till exempel bekymrar sig för att hantera vardagen, psykisk hälsa, boende, ekonomiska frågor eller tillträde till skola och arbetsliv. Varje ung person som kommer med i Vamos får en egen arbetare. Man får stöd både med att planera vardagen och framtiden. Sakta mak hittar vi tillsammans en väg till skolgång- eller arbetslivet. Vi är verksamma på 11 orter: Esbo, Helsingfors, Jyväskylä, Kuopio, Lahtis, Uleåborg, Rovaniemi, Siilinjärvi, Tammerfors, Vanda och Åbo.

 

Ta kontakt med Vamos!
Diakonissanstalten, Vamos
Alpgatan 2, FI-00530 Helsingfors, Finland

Terhi Laine, chef för tjänsteområde
terhi.laine@hdl.fi
Tfn +358 400 237 775

 

Amigo – egna frivilliga mentorer
för de unga

Från Amigo får den unga en egen mentor för ett år, med vilken de träffas informellt och avslappnat 1–2 gånger i månaden. Mentoreringen erbjuder den unga en möjlighet att reflektera över saker som känns viktiga och samtidigt spendera tid med en pålitlig vuxen. Amigos anställda söker en möjligast lämplig mentor för den unga, och är parets stöd under hela året. Vi är verksamma i huvudstadsregionen.

Ta kontakt med Amigo!
amigo@hdl.fi

Sophia Bagans,projektchef
sophia.bagans@hdl.fi
Tfn +358 50 436 7710