Äldre

Rinnekodit erbjuder effektfulla social- och hälsovårdstjänster för äldrepersoner. Tjänster erbjuds för äldre personer i servicehus och i vårdhem samt i deras egna hem i Uleåborg. Vi beaktar varje individs specifika situation och önskningar.

 

En trygg vardag i alla livsskeden

Vi erbjuder en trygg vardag för äldre människor i alla skeden av livet. Våra servicehus och vårdhem tillhandahåller tjänster för allt från kortvarig och rehabiliterande vård till långtidsvård och handledning.

Rådgivningstjänst hjälper dig, ta kontakt!

Vänligen kontakta palveluneuvonta@rinnekodit.fi eller tfn +358 9 7750 5980.

Ytterligare information om Rinnekodit-tjänster