Äldre

Diakonissalaitoksen Hoiva Oy och Caritas Betjäning Ab som dotterbolag till Helsingfors Diakonissanstalt, erbjuder tjänster för äldre personer. Vi erbjuder tjänster för äldre personer i deras egna hem, i servicehus och i vårdhem. Vi beaktar varje individs specifika situation och önskningar.

 

En trygg vardag i alla livsskeden

Vi erbjuder en trygg vardag för äldre människor i alla skeden av livet. Till vårt tjänsteutbud hör omfattande Hemvårdstjänster som stöder vardagen hemma. Våra servicehus och vårdhem tillhandahåller tjänster för allt från kortvarig och rehabiliterande vård till långtidsvård och handledning.

Med de tjänstekuponger som kommunerna erbjuder får kunden högkvalitativ och trygg vård med kommunalt stöd även i Diakonissanstaltens Hoiva tjänster.

Hoivas rådgivningstjänst hjälper dig, ta kontakt!

Hoivas rådgivningstjänst hjälper kunden att kartlägga sin situation. Vänligen kontakta palveluneuvonta@hoiva.fi eller tfn +358 9 7750 5980.

Ytterligare information om Hoivas tjänster på finska

Caritas Betjäning Ab

Ta kontakt med Caritas Betjäning Ab (på finska). Caritas verkar i och omkring Uleåborg och Rovaniemi.