Invandrare

Internationellt skydd och integration i samhället. Diakonissanstalten har arbetat med invandrare nästan 30 år.

Utbildning och integration

Vår verksamhet till stöd för utbildning och integration av invandrare började redan nästan 30 år sedan. Vi hjälper människor i nöd och människor som flyr farorna i sitt ursprungsland. Vi strävar efter att garantera ett värdigt och rättvist bemötande under asylprocessen. Diakonissanstalten arbetar även till förmån för papperslösa individer.

Vi hjälper människor att integrera sig i deras nya hemland. Så att varje person som fått uppehållstillstånd finner sin plats i samhället. Finlands Diakoniinstitut erbjuder utbildningsmöjligheter.

Våra tjänster