Drogmissbrukare

Rådgivning, behandling och rehabilitering för drogmissbrukare.

Stöd för drogmissbrukare

Vi erbjuder rådgivning, vård och rehabilitering för alkohol-, drog- och läkemedelsmissbrukare. Tjänsterna baserar sig på mänsklig värdighet, rättvisa och gemenskap. Tjänsterna för missbrukare produceras av Rinnekodit, Diakonissanstaltens tjänsteäffarsverksamhet. Tjänsterna för missbrukare produceras i samarbete med Esbo-, Helsingfors-, Kervo-, Tammerfors- och Vanda stad.

Ersättningsbehandlingen är avsedd för opioidberoende missbrukare. Den skademinskande behandlingen riktar sig till dem vars primära mål inte är att avsluta missbruket, men för vilka de skador som orsakas av missbruket kan minskas med hjälp av behandlingen, och på så sätt förbättra livskvaliteten. Rehabiliterande ersättningsbehandling är avsett för de personer vars mål är rehabilitering och drogfrihet.

Vi erbjuder också lågtröskeltjänster som utformats för att minska de skador som orsakas av missbruket. Dösä är ett projekt som söker upp och når ut till de människor i Helsingfors som ännu inte använder hälsorådgivningens tjänster.

Vi vill möjliggöra deltagande i en gemenskap och i kreativitet, oberoende av personens livssituation. D-stationerna är mötesplatser med låg tröskel för människor i olika, ibland även utmanande, livssituationer. I centren utvecklar man tillsammans verksamheten som bygger på behoven hos de människor som bor i området. På D-stationerna kombineras aktivt medborgarskap med social-och hälsovårdstjänster som är skräddarsydda för målgruppen på varje D-station.  På D-stationerna erbjuder vi även mångsidig verksamhet och möjligheter till delaktighet  i Helsingfors och Uleåborg.

Kontaktuppgifter

palveluneuvonta@rinnekodit.fi