Ge en gåva!

Genom oss stöder tusentals människor varje år de mest utsatta människorna. Donation är ett enkelt och snabbt sätt att hjälpa.

GE EN FÖRETAGSGÅVA (formulär på finska) GE EN GÅVA NU

Som givare hjälper du människor som riskerar att marginaliseras

Med hjälp av donationerna stöder Diakonissanstalten i Helsingfors de mest utsatta människorna, som inte får tillräckligt med hjälp från annat håll och som är i stor risk att marginaliseras.

Genom att ge bidrag stöder du människor som bor och lever i Finland och runtom i Europa. Du kan hjälpa

  • marginaliserade ungdomar
  • ensamma äldre
  • sämre lottade barn och familjer
  • fattiga romska barn och -familjer från Östeuropa
  • papperslösa
  • tortyroffer
  • personer som lider av problem med missbruk och psykiska hälsa.

Många sätt att hjälpa – välj den lämpligaste för dig

Du kan hjälpa genom att bli månadsgivare, göra en engångsdonation till önskat ändamål, grunda en bemärkelsedagsinsamling eller minnas Diakonissanstalten i ditt testamente.

Om du har frågor gällande givande, kontakta oss på givarservice via e-post: givarservice@hdl.fi eller per telefon: 050 5982486. 

 

 

Många sätt att ge en gåva!

Du kan donera till konto: FI85 2065 1800 1084 62, med meddelandet “Donation”.

Direkt från webbsidan (fi): Det är enkelt och säkert!

Med MobilePay: Skicka ett valfritt belopp till numret 61 611

 

Insamlingstillstånd (fi): Polisstyrelsens tillstånd nummer RA/2021/556. Donerade medel används till Diakonissanstaltens allmännyttiga verksamhet för att hjälpa människor i en svår situation.