Kom med som följare och påverkare

Följ vår verksamhet och anslut dig till vår grupp på sociala media!

Nyhetsbrevet Meddelande från Diakonissanstalten (på finska)

Meddelande från Diakonissanstalten är ett modigt och aktuellt nyhetsbrev som skapar alternativa perspektiv på samhället samt lyfter fram marginaliserade människor – det vill säga de, vars röster vanligtvis inte hörs i den offentliga debatten. Nyhetsbrevet fortsätter arvet efter tidningen Meddelande från Helsingfors Diakonissanstalt. Det sista numret av tidningen publicerades 2017.

Beställ nyhetsbrevet Meddelande från Diakonissanstalten på finska här!

För vem? För dig som är intresserad av samhället, socialpolitik, den omvälvande social- och hälsovårdsreformen och innovativa lösningar som förbättrar människors liv.