Om oss

Diakonissanstalten är en modig förespråkare för människovärdet.

Modig diakoni från år 1867

Diakonissanstalten arbetar för ett mänskligt liv. Den 156-åriga stiftelsen erbjuder tillsammans med Ab Rinnekodit effektfulla social- och hälsovårdstjänster för människor som behöver särskilt stöd.  Som samhällelig stiftelsekoncern bygger vi ett mer rättvist samhälle. Vinsten av verksamheten används till att främja vår uppgift att stödja dem som befinner sig i den mest utsatta ställningen. I all vår verksamhet står människan alltid i fokus.

Vårt arbete styrs av en gemensam värdegrund. Vi vill vara branschens modigaste arbetsplats för människor som vill arbeta med sina hjärtan utöver sina yrkeskunskaper. Hos oss arbetar alla för människovärdet.

Vi utvecklar våra tjänster tillsammans med våra kunder och partners. Medborgarverksamhet är en stor del av vår verksamhet. För oss är varje människa värdefull och förtjänar att bli bemött.

Vi sysselsätter nationellt 3 400 personer och vår sammanlagda omsättning år 2023 var ca 258 M€. Vi är också ägare till Finlands Diakoniinstitut och Yrkeshögskolan Diak.

Vårt mål är att varje människa skall ha ett människovärdigt liv. Bekanta dig med Diakonissanstaltens historia, värderingar och allmännyttiga verksamhet.