Om oss

Diakonissanstalten är en modig förespråkare för människovärdet.

Modig diakoni från år 1867

Stiftelsen Diakonissanstalten i Helsingfors sr är ett samhälleligt företag med 155-åriga anor. Tillsammans med Rinnekoti som hör till stiftelsen och våra dotterbolag, Diakonissanstaltens Hoiva Oy och Caritas Betjäning Ab producerar vi effektiva social- och hälsovårdstjänster som förbättrar livet för våra kunder.

Vårt arbete styrs av en gemensam värdegrund. Vi vill vara branschens modigaste arbetsplats för människor som vill arbeta med sina hjärtan utöver sina yrkeskunskaper. Hos oss arbetar alla för människovärdet.

Vi utvecklar våra tjänster tillsammans med våra kunder och partners. Medborgarverksamhet är en stor del av vår verksamhet. För oss är varje människa värdefull och förtjänar att bli bemött.

Vi sysselsätter nationellt. 2 700 personer och vår sammanlagda omsättning år 2021 var ca 214 M€. Vi är också ägare till Finlands Diakoniinstitut och Yrkeshögskolan Diak.

Vårt mål är att varje människa skall ha ett människovärdigt liv. Bekanta dig med Diakonissanstaltens historia, värderingar och allmännyttiga verksamhet.