Om oss

Helsingfors Diakonissanstalt är en modig förespråkare för människovärdet.

Modig diakoni från år 1867

Helsingfors Diakonissanstalt är en allmännyttig stiftelse, en modig förespråkare för människovärdet. Vi hjälper de människor som riskerar att marginaliseras.

Tillsammans med vårt dotterbolag, Diakonissalaitoksen Hoiva, producerar vi effektiva social- och hälsovårdstjänster som förbättrar vardagen för våra kunder. Målet med vårt arbete är att alla ska ha möjlighet till ett värdefullt liv.

Vi är specialiserade på tjänster för krävande specialgrupper som vi utvecklar tillsammans med kunderna och samarbetspartnerna. Vi är verksamma på flera orter.

Medborgarverksamhet är en stor del av vår verksamhet. Endast tjänster är inte tillräckligt, eftersom människor behöver andra människor.

I vår samhälleliga koncern arbetar tusen professionella och två tusen volontärer. Med intäkterna från vår verksamhet och egendom utför vi vår grundläggande uppgift, att arbeta för en värdig morgondag.

Bekanta dig med Helsingfors Diakonissanstaltens historia, värderingar och allmännyttiga verksamhet.