Internationella verksamhet

Vi bär vårt globala ansvar genom att genomföra utvecklingssamarbete i södra Afrika och på ett bredare område i Europa.

Global påverkan

Diakonissanstalten genomför internationellt utvecklingssamarbete i syfte att minska fattigdom och förbättra livssituationen för de mest utsatta grupperna i samhället. Dessutom stöder enheten även utvecklingsprojekt som genomförs med samarbetspartners. Syftet med vårt arbete är att se till att alla har rätt till deltagande och en möjlighet att agera. För närvarande är vi verksamma på den afrikanska kontinenten i Kenia, Tansania och Somalia, i Europa i Bulgarien, Kosovo, Moldavien, Rumänien, Ukraina och Vitryssland.

Vårt internationella arbete fokuserar på följande prioriterade områden:

  • Unga som framtidens aktörer – Med vår verksamhet stöder vi sysselsättning av unga i deras samhälle.
  • Möjliggörande av flyktingars och återflyttares välmående och aktörskap – Vi producerar hållbar näringsverksamhet och välmående i flyktingars- och återflyttares samhällen.
  • Stöd av minoriteters rättigheter och ett jämlikt deltagande – Vi förstärker minoriteters rättigheter och politiska deltagande i olika samhällen.

I allt vårt arbete stöder vi företagaranda och jämlikt deltagande i digitaliseringen.

Diakonissanstaltens strategi för internationellt arbete sätter upp riktlinjer för att verksamheten bättre ska motsvara denna dag – och morgondagen. Arbetets geografiska inriktning övergår till de minst utvecklade länderna på den afrikanska kontinenten och till länderna på ett större europeiskt område.

Utrikesministeriet, Helsingfors kyrkliga samfällighet, Emmaus Helsingfors,  Emmaus Westervik, Emmaus Åland och Europeiska kommissionen stöder vårt utvecklingssamarbete och internationella verksamhet.