Diakonissanstaltens historia

Från ett pestsjukhus och utbildare av unga kvinnor har vi under 155 år formats till en mångsidig leverantör av social- och hälsovårdstjänster.

Förebild i Centraleuropa

Helsingfors Diakonissanstalt har varit verksam under tre århundraden. Anstalten inledde sin verksamhet år 1867 som sjukhus och som utbildare av unga kvinnor. Arbetsmetoderna diversifierades på 1900-talet och på 2000-talet började resurserna riktas mot tjänster för krävande specialgrupper. Överstinna Aurora Karamzin tog initiativet att grunda anstalten.

Ladda ner en sammanställning av Diakonissanstaltens 150 år (1867–2017) här. 
Helsingfors Diakonissanstalt 150 år

 

Den tyska modellen

När Helsingfors Diakonissanstalt grundades fanns det ett tiotal motsvarande anstalter i Europa som var specialiserade på diakoniarbete. Den viktigaste förebilden var Kaiserswerth Diakonissanstalt där arbetsformerna var utbildning av diakonissor och sjukvård, hjälp för fattiga, omsorg av frisläppta kvinnofångar och hemlösa barn. Pastor Theodor Fliedner grundade anstalten år 1836 tillsammans med sin fru Friederike. En efter en grundades diakonissanstalter i enlighet med Kaiserswerth – först i Tyskland och sen i andra europeiska länder, sakta mak även utanför Europa.