Fadderfamilj för unga

Fadderfamiljen ger den ensamkommande minderåriga asylsökanden en möjlighet att uppleva finländskt familjeliv och vardag.

Hurudana familjer är lämpliga som fadderfamilj?

Alla sorters familjer kan komma med i fadderfamiljsverksamheten – familjer med barn eller utan, äldre, samfund av olika slag. Bara du är också en familj!
Om det finns flera personer i din familj är det viktigt att det är familjens gemensamma beslut att gå med i verksamheten.

Det går bra att ha något annat än finska som hemspråk, men det är bra att komma ihåg att många av de unga vill praktisera sin finska med fadderfamiljen.

Vad gör fadderfamiljen?

Tillsammans med den unga gör familjen vardagliga saker som att laga mat tillsammans, sporta, gå ut med hunden eller göra trädgårdsarbete. Eller bara ligga på soffan och titta på TV tillsammans. 

Vad har den unga för nytta av fadderfamiljen? 

  • Den unga får trygga vuxna i sitt liv 
  • Den unga lär sig finska 
  • Verksamheten ökar den ungas välbefinnande och stöder integrationen 

Hur kan jag/vi bli fadderfamilj?

Om du blev intresserad och vill veta mer om fadderfamiljsverksamheten, ta gärnä kontakt med oss per e-post kummiperhetoiminta@hdl.fi eller så kan du fylla i blanketten på här (på finska).

Ytterligare information får du också av:

  • Maria Mattson, projektchef, Helsingfors: hanna-maria.mattsson@hdl.fi, +358505720644
  • Charlotta Boucht, expert, samfundskoordinator, Helsingfors: charlotta.boucht@hdl.fi, +358 50 414 3275
  • Laura Leino Owiye, expert, samfundskoordinator, Tammerfors: laura.leinoowiye@hdl.fi, +358 50 471 4564

 

Familjerna tillsammans -projektet förenar finländska och ukrainska familjer. Läs mera (information är på finländska och ukrainska)

Våra tjänster för invandrare