Strategi, värderingar och vision 

Ett värdigt liv för alla.

Värderingar – kärlek till nästan, människovärde och ansvarighet

Vi bygger vår verksamhet på kärlek till nästan. Vi försvarar varje människas oförytterliga människovärde. Vi främjar de mänskliga rättigheterna för de mest utsatta människorna. Vi skapar möjligheter för ett humant värdigt liv. Dessa värderingar innebär att kärleken till nästan tolkas ur människovärdets, rättvisans och gemenskapens synvinkel.

Vision – Ett värdigt liv för alla

Vi vill vara föregångare för modig diakoni och byggare av ett hållbart välbefinnande. Vårt land har råd att bära ansvaret för de svagaste, människor har både förmåga och vilja att ta ansvar för varandra. Ingen lämnas utanför. Det som Diakonissanstaltens gemenskap gör förändrar människors liv mot det bättre. Vi tvekar inte fastän våra handlingar delar åsikter.

Mission – Vi stärker tillit, delaktighet och aktörskap

En värdig morgondag för alla. I vår verksamhet innebär detta att människovärde tillhör alla. Rättfärdigandet av Diakonissanstaltens existens kristalliseras i att anstalten fungerar som stöd för de mest utsatta människorna. Detta innebär att kontinuerligt föra hjälp och stöd till de ställen som andra ännu inte hittat. Till de ställen där människovärdet är hotat.

Vår strategi 2021-2024 – Modiga tillsammans

Diakonissanstalten har verkat för ett människovärdigt liv i drygt 155 år. Det här målet är kärnan i vår strategi. Vi har valt att koncentrera oss på fyra punkter som ska få oss att klara oss bättre i framtiden.

Modig påverkan

 • För oss betyder mod att orubbligt försvara de mänskliga rättigheterna, och hos oss arbetar alla för människovärdet.
 • Vi söker upp, hittar och stöder de människor som har det allra svårast i vårt samhälle.
 • Tillsammans satsar vi särskilt på ungdomar som riskerar att marginaliseras.

Landsomfattande verksamhet

 • Tillsammans med klienter och samarbetsparter inverkar vi på hur livet utformar sig för människor som behöver särskilt stöd i vårt välfärdssamhälle.
 • Vi utökar satsningarna på att utveckla tjänster som utgår från klienternas behov.
 • Vi för ut våra tjänster och vårt kunnande nära klienten.

En enad Diakonissanstalt

 • För oss innebär enighet gemensamma värden och verksamhetsformer samt identitet och kultur. De förenar oss oberoende av var vi arbetar.
 • Vårt hållbarhetsprogram omfattar FN:s mål för hållbar utveckling och vi främjar dem i all vår verksamhet.
 • Vi standardiserar vår verksamhet och våra tjänster för att ännu effektivare kunna arbeta för människovärdet och ett gott liv för våra klienter.

Framtidens arbetsgemenskap

 • Vi utvecklar Diakonissanstalten för att den ska bli branschens bästa arbetsgemenskap och även i fortsättningen kommer vi att sköta vårt arbete med hela vår yrkesskicklighet och av hela vårt hjärta.
 • Vi synliggör vilket viktigt arbete som görs inom social- och hälsovården.
 • Vi är en välkomnande och inbjudande gemenskap som är lätt att komma till, som klient, ny medarbetare och samarbetspartner.

 

Vårt värdelöfte

Vi bygger välkomnande gemenskaper som stärker förtroende, delaktighet och handlingskraft.

Vd Olli Holmström berättar om den nya strategin 2021-2024. Videon är på finska.