Värderingar, vision och uppdrag

Ett värdigt liv för alla.

Värderingar – Kristen kärlek till nästan, människovärde och förnyelse

Vi bygger vår verksamhet på gränsöverskridande kristen kärlek till nästan. Vi försvarar varje människas oförytterliga människovärde. Vi främjar de mänskliga rättigheterna för de mest utsatta människorna. Vi skapar möjligheter för ett humant värdigt liv. Dessa värderingar innebär att kärleken till nästan tolkas ur människovärdets, rättvisans och gemenskapens synvinkel.

Vision – Ett värdigt liv för alla

Vi vill vara föregångare för modig diakoni och byggare av ett hållbart välbefinnande. Vårt land har råd att bära ansvaret för de svagaste, människor har både förmåga och vilja att ta ansvar för varandra. Ingen lämnas utanför. Det som Diakonissanstaltens gemenskap gör förändrar människors liv mot det bättre. Vi tvekar inte fastän våra handlingar delar åsikter.

Mission – Vi stärker tillit, delaktighet och aktörskap

En värdig morgondag för alla. I vår verksamhet innebär detta att människovärde tillhör alla. Rättfärdigandet av Diakonissanstaltens existens kristalliseras i att anstalten fungerar som stöd för de mest utsatta människorna. Detta innebär att kontinuerligt föra hjälp och stöd till de ställen som andra ännu inte hittat. Till de ställen där människovärdet är hotat.