Barn och unga

Ett brett utbud av tjänster på ett och samma ställe.

Vi erbjuder en mängd olika tjänster för Barn, unga och familjer. Från bedömning till intensivt stöd. Från ett ställe och tillsammans med familjen.

Tjänster för barn och ungdomar

Vi erbjuder barn, unga och familjer ett brett utbud av tjänster på ett och samma ställe. Från omfattande bedömning till intensiv rehabilitering och behandling.  Att framhäva resurser och identifiera specialbehov gör det möjligt att skapa en individuell vårdväg. Vårt mångprofessionella arbete möjliggör flexibelt arbete i enlighet med kundernas behov.

Mål

  • Övergripande förändring i barn och familjers situationer
  • Förstärkning av barn och ungdomars handlingsförmåga, utveckling av sociala förmågor och en smidig skolgång
  • Helande av familjerelationer och stärkande av föräldrars resurser

Barn och unga kommer i fatt skolgången med hjälp av ett starkt samarbete med skolan och med hjälp av undervisningen i sjukhusskolan.

Barn-och familjetjänsterna är verksamma i Sockenbacka i Helsingfors.

Ytterligare information

Leena Leppänen, ansvarig socialarbetare
leena.leppanen@hdl.fi
Tfn +358 50 502 7603