De ungas stödbehov har ökat under coronaepidemin

18.3.2021

Oron för hur coronatiden inverkar på ungdomar ökar, och med all orsak. Situationen skiljer sig från nyligen inträffade ekonomiska kriser genom att ungdomarna redan då coronakrisen började var en mycket polariserad grupp. En del ungdomar hade det bra och en liten del hade det riktigt illa. I Vamos-verksamheten, som riktar sig till de allra mest utsatta ungdomarna, kunde man klart se coronaårets inverkan: de ungas behov av stöd ökade mot slutet av året.

Nuoret katsovat kaukaisuuteen, toinen osoittaa sormellaan jotakin, joka on kuvan ulkoouolella

 

År 2020 var ett särskilt svårt år för ungdomar. Arbetslösheten ökade, redan överenskomna sommarjobb avbokades, ungdomar som tog yrkesexamen hade svårt att komma in på arbetsmarknaden och studenterna fick vänja sig vid tröttsam distansundervisning som krävde att de själva organiserade och styrde sina studier.

Diakonissanstaltens program Vamos har i redan 13 år tillhandahållit intensiv handledning med uppföljning, individuellt och i grupp, för unga som riskerar att bli marginaliserade. Vamos resultat för år 2020 är nu klart, och pandemitidens inverkan märks i det faktum att antalet unga som söker sin väg i livet och behöver hjälp växte, medan antalet unga som slutade i tjänsten och gick vidare minskade. Det blev ännu svårare att komma in på arbetsplatser och utbildningar.

”När det gäller år 2020 kan man se att övergången till arbetsliv och studier blev svårare, och till exempel ungdomsarbetslösheten ökade kraftigt. Det här märks också i Vamos resultat, som visar att antalet ungdomar som gick vidare till arbete och studier var mindre än året innan, och antalet nya ungdomar var större”, berättar Vamos-chefen Terhi Laine.

Övergångsskeden – till exempel från skolbänken till avlönat arbete – fungerade inte som tidigare, och antalet hjälpbehövande ökade.

Ökar polariseringen?

Ungdomarnas tudelade situation verkar försämras på grund av coronapandemin. Det finns en risk att polariseringen ökar när den pågående hälsokrisen ger efter.

Vamos verkar på tretton orter i elva avdelningar på olika håll i landet och år 2020 deltog totalt 1845 ungdomar i Vamos handledningsprogram. 1300 nya ungdomar kom med, medan 741 gick ut programmet, och av dem gick 47 procent vidare till arbete eller studier. Under tretton år har cirka 13 000 ungdomar deltagit i Vamos verksamhet. Läs Vamos verksamhetsöversikt år 2020 (på finska): Vamoksen vuosi 2020 (.pdf)

Vad är Vamos?

  • Diakonissanstaltens tjänst för ungdomar som står utanför utbildning och arbetsliv.
  • Förhindrar marginalisering av ungdomar i åldern 16-29 och hjälper ungdomar att knyta an till samhälle, studier och arbete.
  • I Vamos program får alla ungdomar en egen kontakt, en medarbetare som har det övergripande ansvaret för den ungas situation och för att hens individuella behov fastställs.
  • Programmet grundar sig på intensiv handledning, både i grupp och individuellt, samt sammanställning av de tjänster den unga behöver.
  • Vamos verkar i Esbo, Helsingfors, Jyväskylä, Kuopio, Lahtis, Rovaniemi, Siilinjärvi, Tammerfors,

 

Kontakta oss

Terhi Laine
Vamos-chef Diakonissanstalten
terhi.laine@hdl.fi
0400 237 775

Jenni Sarolahti
Kommunikationschef
jenni.sarolahti@hdl.fi
050 372 0828

Också dessa kunde intressera dig: