Diakonissanstalten stärker sina social- och hälsovårdstjänster under det gemensamma namnet Rinnekodit

1.2.2023

Från och med den 1 februari börjar Diakonissanstaltens social- och hälsovårdstjänster använda det gemensamma landsomfattande namnet Rinnekodit. Fusionen påbörjades redan på våren 2022 när Rinnekotis, Diakonissalaitoksen Hoiva Oy:s och Caritas Palvelut Oy:s ledningssystem enhetligades.  

Två klistermärken. Den andra är Diakonissalaitos och den andra Rinnekodit. 

– Syftet med enhetliggörandet är att säkerställa konkurrenskraften för Diakonissanstaltens affärsverksamhet i de nya välfärdsområdena. Med hjälp av den nya Rinnekodit-affärsverksamhetshelheten har vi allt bättre förutsättningar för att producera effektfulla landsomfattande social- och hälsovårdstjänster för människor som behöver mycket stöd. Som samhällelig stiftelsekoncern är affärsverksamheten ett viktigt sätt för oss att bygga ett mer rättvist samhälle. Människan står alltid i fokus för vår verksamhet, konstaterar Olli Holmström, Diakonissanstaltens verkställande direktör.  

Det nya namnet Rinnekodit valdes efter en noggrann varumärkesutredning. Namnet har en lång och uppskattad historia hos Diakonissanstalten.  

Rinnekodit producerar specialtjänster för det urbaniserande Finlands behov

Rinnekodit erbjuder allomfattande social- och hälsovårdstjänster för äldre, funktionsnedsatta, beroendesjuka och hemlösa, barn och ungdomar samt andra som behöver speciellt stöd. Även Diakonissanstaltens tjänster för barn och ungdomar produceras i fortsättningen under marknadsföringsnamnet Rinnekodit.  För närvarande har Rinnekodit serviceställen i 20 orter i 13 välfärdsområden, och ungefär 4 500 kunder som omfattas av dess tjänster. 

– Vårt servicenätverk är redan nu landsomfattande, men inte när det gäller alla våra kundgrupper. Tillväxtplaner finns bl.a. för tjänster för hemlösa samt för barn och ungdomar med specialbehov, eftersom det finns en stor efterfrågan på våra effektfulla tjänster och vår kunskap i synnerhet i större städer, berättar affärsverksamhetsdirektör Leila Rutanen 

Att vara en betydelsefull arbetsplats för professionella inom social- och hälsovården är också ett av våra syften. Vi garanterar att alla som anställs hos oss får ett varmt välkomnande, en introducerande skolning till arbetet och många möjligheter att utveckla sin kompetens. Rinnekodit sysselsätter ungefär 2 600 professionella inom social- och hälsovården. 

Vi arbetar i mångprofessionella team, utbildar och delar med oss av vår kunskap. På detta sätt producerar vi effektfulla tjänster, och arbetet är betydelsefullt också för vår personal, konstaterar Rutanen. 

Social- och hälsovårdsbranschen lever i förändring då nya verksamhetsstrukturer och -sätt utvecklas i de nya välfärdsområdena för att skapa nya servicehelheter som utgår från människan.  Rutanen tror att social- och hälsovårdstjänsternas framtid kan tryggas och problem relaterade till personalbrist lösas exempelvis genom att rationalisera behörighets- och utbildningskrav, tillåta en viss flexibilitet med dimensioneringskraven samt ta hand om verksamhetsförutsättningarna för privata tjänsteproducenter inom social- och hälsovården. 

Det nya namnet tas i bruk stegvis

Det nya namnet Rinnekodit tas i bruk stegvis, vilket betyder att de gamla namnen och logotyperna syns fortfarande i olika sammanhang ett tag till.  Det nya namnet användes för första gången i januari när årets sommarjobbskampanj drog igång. Rinnekodit sysselsätter ungefär 400 sommarjobbare runt om i landet. Även webbsidan Rinnekodit.fi, kanalerna på sociala medier och e-postadressen förnyas i samband med förnyelsen. 

 

Mer information och intervjuförfrågningar:
Rinnekodit
Taina Rönnqvist
Kommunikations- och marknadsföringsdirektör
044 762 1992
taina.ronnqvist@rinnekodit.fi 

Diakonissanstalten arbetar för ett mänskligt liv. Den 155-åriga stiftelsen erbjuder tillsammans med Rinnekodit-tjänstaffärsverksamheten effektfulla social- och hälsovårdstjänster för människor som behöver särskilt stöd.  Som samhällelig stiftelsekoncern bygger vi ett mer rättvist samhälle. Vinsten av verksamheten används till att främja vår uppgift att stödja dem som befinner sig i den mest utsatta ställningen. I all vår verksamhet står människan alltid i fokus. Läs mer: www.hdl.fi 

Rinnekodit producerar specialtjänster för det urbaniserande Finlands behov. Rinnekodit erbjuder effektfulla social- och hälsovårdstjänster för äldre, funktionsnedsatta, beroendesjuka och hemlösa, barn och ungdomar samt andra som behöver speciellt stöd. Rinnekodit är också en betydelsefull arbetsplats för ungefär 2 600 professionella inom social- och hälsovården som arbetar med ett professionellt förhållningssätt och med sitt hjärta. Rinnekodit är en del av Diakonissanstaltens samhälleliga stiftelsekoncern. Rinnekodit – På livets stigar. Läs mer: www.rinnekodit.fi 

Också dessa kunde intressera dig: