Diakonissanstaltens nya strategi Modiga tillsammans bjuder in alla till arbetet för människovärdet

4.10.2021

Diakonissanstalten har i drygt 155 år arbetat för det människovärdiga livet. Det här är kärnan också i vår nya strategi som vi har sammanställt tillsammans med personalen och våra intressegrupper. I dagens värld behövs mod och ett aktivt grepp för att förbättra situationen för de sämst lottade i vårt samhälle.

”Diakonissanstalten har vuxit i snabb takt och blivit landsomfattande. Samtidigt sker det stora förändringar i vår omvärld. Vi behövde tillsammans fundera på och klargöra våra val och vår framtida riktning. Vi lyckades åstadkomma en inspirerande och framåtblickande strategi som alla medarbetare, klienter och samarbetsparter har lätt att anamma”, säger Diakonissanstaltens verkställande direktör Olli Holmström förnöjt.

Vi vill påverka allt mer

Strategin omfattar fyra punkter som Diakonissanstalten kommer att satsa på. Våra metoder handlar om att modigt påverka, göra verksamheten landsomfattande, stärka enigheten samt bygga upp framtidens arbetsgemenskap.

”Alla punkter i strategin är viktiga, men just nu är olikvärdigheten på frammarsch och särskilt unga som riskerar att bli marginaliserade behöver stöd. Det behövs en ledstjärna och ett aktivt grepp för att förbättra situationen för de mest utsatta i vårt samhälle. Vi vill verka ännu starkare för människovärdet, både när det gäller våra tjänster och inom diakonin”.

Vår kompetens behövs nära klienten

Diakonissanstalten är ett socialt företag och därmed är tillväxt inte ett egenvärde i sig. Företagets tjänster och kompetens behövs nära klienten.

”Vi känner klienterna som kräver särskilt stöd mycket väl, och vi har god kompetens när det gäller att utveckla tjänster och verksamhet samt mäta resultat. Vi vill inverka på hur livet i vårt välfärdssamhälle formas för människor med särskilda behov. Vi vill ha med både samarbetsparter och klienter i utvecklingsarbetet”, säger Holmström.

Social- och hälsovårdsbranschen gör framtidens arbete

Bristen på arbetskraft blir allt större och därför är det bråttom med satsningar. Vi vill att Diakonissanstalten ska ses som framtidens arbetsplats, både i den nuvarande och framtida personalens ögon.

”Vi vill visa att arbetet i social- och vårdbranschen är modigt, nyskapande och teknologiskt framstegsvänligt – framtidens arbete. Förutsättningen för allt är att vi lyckas med det. Vårt mål är att vara en välkomnande och lockande gemenskap, som är lätt att närma sig både som klient, ny medarbetare och samarbetspart. Också i framtiden kommer vi att sköta vårt arbete med yrkesskicklighet och av hela vårt hjärta.”

Strategiprocessen grundade sig på designtänk, människocentrerad planering och smidig verksamhet. En stor del av personalen och intressegrupperna (över 800 personer) deltog i processen. Vår samarbetspartner i arbetet var Futurice Oy.

 

Läs mera om strategin

 

Se verkställande direktör Olli Holmström berätta om strategin (på finska).

Se videon Rohkeasti  ihmisarvon puolesta (Modigt till förmån för människovärdet), på finska.

Ytterligare information:

Verkställande direktör Olli Holmström, olli.holmstrom@hdl.fi, tfn 050 483 6313
Kommunikationsdirektör Laura Niemi, laura.niemi@hdl.fi, tfn 050 373 8602

Också dessa kunde intressera dig: