Instruktioner till föräldrar – hur man hanterar en krissituation med barn?

14.3.2022

Centret för psykotraumatologi har producerat instruktioner till föräldrar, som hanterar olika krissituationer med barn. Man kan använda instruktioner också med de unga. 

Kort

  • Se till att du själv är lugn

  • Fråga vad har hänt, var och när

  • Lyssna

  • Återför diskussionen till den här stunden

  • Tacka barnet för diskussionen

Öppna instruktioner (pdf)

Centret för psykotraumatologi är en psykiatrisk poliklinik, vars mångprofessionella team erbjuder undersökning, vård och rehabilitering av personer med flyktingbakgrund.  Vi vårdar vuxna, barn och familjer som blivit svårt traumatiserade på grund av krig, flyktingskap och tortyr.  Läs mera.

Också dessa kunde intressera dig: