Diakonissanstalten hjälper nu de allra mest utsatta människorna i Ukraina

6.3.2022

Diakonissanstalten donerar 100 000 euro till evakueringen av nödställda samt till hjälp åt människor som har blivit kvar i krigsområdet. Samtidigt inleder vi en krishjälpsinsamling för det humanitära arbetet i Ukraina och för hjälparbetet med människor som har flytt från Ukraina. Hjälpen riktar sig till människor som redan tidigare var utsatta, till exempel den diskriminerade romska befolkningen, fattiga kvinnor och barn, samt till interna flyktingar i landet.

Kvinnan med barnet.

Kvinnan talar i telefon mitt i kaoset. Hon har ett litet barn i famnen. Bild: Emilio Morenatti, AP/Lehtikuva

 

”Diakonissanstalten som grundades av Aurora Karamzin fyller 155 år i år. Ända sedan starten har vi främst verkat där människovärdet är hotat, både hemma i Finland och ute i världen. Det finns fortfarande ett stort behov för vårt arbete”, säger Diakonissanstaltens verkställande direktör Olli Holmström.

”Nödhjälpen är en fortsättning på vårt mångåriga arbete i Ukraina. I redan många år har vi verkat i regionen, och vi har pålitliga lokala samarbetsparter i landet”, fortsätter Holmström.

Diakonissanstaltens mångåriga samarbetsparter har redan inlett hjälparbetet på olika håll i landet. Särskilt de som hör till de allra fattigaste eller minoritetsbefolkningen kan sakna möjligheter att fly från själva konfliktområdet. Därför ordnar man evakueringstransporter för dem, antingen till tryggare områden i Ukraina eller till andra länder. Man ordnar med nödvändiga basförnödenheter som mat, vatten och mediciner till flyktingar och människor som har blivit kvar i krisområdet.

Målet är diskriminerade minoriteter

”De lokala romska minoriteterna är också i kriget särskilt sårbara, eftersom de på grund av fattigdom vanligen saknar möjligheter att fly från kriget”, berättar Diakonissanstaltens utvecklingschef Anca Enache.

”I Ukraina bor det omkring 200 000–400 000 romer som redan före kriget var starkt påverkade av diskrimineringen mot dem. Krisen gör deras svåra situation ännu värre”, fortsätter Enache. Många romer saknar till exempel identitetsbevis och därför låter man dem inte lämna landet ens i krig. Utan id-papper är det också omöjligt att officiellt registrera sig som intern flykting i landet, och därför får människorna inte den hjälp och de tjänster som flyktingstatusen berättigar till.

Vi delar ut nödhjälp förutom till minoriteterna också till särskilt utsatta människor, som kvinnor, barn och interna flyktingar i landet.

I den rådande krissituationen fokuserar Diakonissanstalten på att få fram nödhjälpen samt stöda organisationer som hjälper flyktingar i Ukrainas grannländer. Efter konflikten kommer vi att stöda de mest utsatta människogrupperna med att återhämta sig efter kriget och bygga upp livet på nytt.

 

Diakonissanstaltens nödhjälpinsamling för Ukraina (på finska)

 

Ytterligare information

Diakonissanstaltens donation: verkställande direktör Olli Holmström, olli.holmstrom@hdl.fi, 050 483 6313
Vårt arbete och minoriteternas situation i Ukraina: utvecklingschef Anca Enache, anca.enache@hdl.fi, 044 027 0887
Nödhjälpsinsamlingen: medelinsamlingschef Pertti Keinänen, pertti.keinanen@hdl.fi, 050 325 0183

Medier kan även kontakta: kommunikationschef Jenni Sarolahti, jenni.sarolahti@hdl.fi, 050 372 0828

Också dessa kunde intressera dig: