Diakonissanstaltens affärsverksamhet inom social- och hälsovården fusionerades till ett bolag, Rinnekodit Oy

1.11.2023

I och med företagsarrangemanget bildades Finlands största privata samhälleliga företag inom social- och hälsovårdsbranschen. Företaget betjänar nästan 5 000 klienter och sysselsätter 2 800 personer i hela landet. I fortsättningen är Rinnekodit Oy Finlands fjärde största producent av socialtjänster.

Två människor sitter bredvid varandra på soffan. Den ena har på sig en t-skjorta med logon Rinnekodit. Oy.

“I all vår verksamhet står människan alltid i fokus, och vårt mål är att skapa ett människovärdigt liv för alla.”

I företagsarrengemanget fusionerades Rinnekoti-affärsverksamheten som tidigare hörde till Diakonissanstaltens stiftelse, Diakonissalaitoksen Hoiva Oy och Caritas Palvelut Oy. Namnet på det nya juridiska bolaget är Rinnekodit Oy och dess marknadsföringsnamn är Rinnekodit. Förändringarna träder i kraft 1.11.2023.

”Vårt mål är att allt bättre svara på utmaningarna inom branschen och erbjuda tjänster i stor omfattning för välfärdsområdenas behov. För oss som allmännyttig stiftelsekoncern är lönsam affärsverksamhet främst ett verktyg för att bygga ett mer rättvist samhälle. Vi använder hela vårt resultat för att hjälpa dem som befinner sig i en sårbar ställning. Genom förändringen ökar vi även verksamhetens transparens genom att göra en klar juridisk skillnad mellan Diakonissanstaltens stiftelses allmännyttiga verksamhet och affärsverksamhet”, berättar Diakonissanstaltens verkställande direktör Olli Holmström.

Specialtjänster för det urbaniserande Finlands behov

Rinnekodit producerar effektfulla social- och hälsovårdstjänster för äldre, intellektuell funktionsnedsatta, beroendesjuka och hemlösa, barn och ungdomar samt andra som behöver speciellt stöd. Rinnekodit har verksamhet i över 20 orter i 14 välfärdsområden.  Företagets omsättning är 230 miljoner euro.

”I framtiden vill vi utöka bland annat våra tjänster för barn och unga med särskilda behov, äldre och hemlösa. Vår speciella kompetens behövs i synnerhet i större städer. Vi vill vara med och förnya servicenätverket för social- och hälsovården som välfärdsområdenas samarbetspartner och erbjuda moderna hem för människor som behöver stöd i vardagen”, säger Rinnekodit Oy:s affärsverksamhetsdirektör Leila Rutanen.

Med på klientens livsstig

Företaget Rinnekodit är till 100 procent ägt av Diakonissanstalten. Den över 155-åriga stiftelsens värden syns starkt även i det nya företagets verksamhet. Man satsar på både personalens och klienternas välbefinnande.

”Varje klient har en unik livsstig. Det är särskilt viktigt för oss att klienten blir hörd och får påverka innehållet av sin servicestig. I all vår verksamhet står människan alltid i fokus, och vårt mål är att skapa ett människovärdigt liv för alla. Vår personal spelar en nyckelroll i att möjliggöra ett bra liv för våra klienter”, säger Rutanen.

Mer information:

Olli Holmström, verkställande direktör, Diakonissanstalten, olli.holmstrom@hdl.fi, tfn 050 483 6313
Leila Rutanen, affärsverksamhetsdirektör, Rinnekodit Oy, leila.rutanen@rinnekodit.fi, tfn 040 669 1855

Laura Niemi, kommunikation- och samhällsansvarsdirektör, Diakonissanstalten, laura.niemi@hdl.fi, tfn 050 373 8602
Taina Rönnqvist, kommunikations- och marknadsföringsdirektör, Rinnekodit, taina.ronnqvist@rinnekodit.fi, tfn 044 762 1992

Också dessa kunde intressera dig: