”Jag har fått hjälp och därför vill jag nu hjälpa andra”

18.1.2023

Yasin hann bo, arbeta och studera i Finland i sju år innan han fick uppehållstillstånd. Största delen av dessa år levde han papperslös. Numera arbetar Yasin som frivillig på Diakonissanstaltens dagcentrum Al Amal som var en viktig stödpunkt för honom själv under hans år som papperslös.

 

Mies viikkaa vaatteita.

”Jag får ofta frågan om hur jag orkade de sju åren innan jag fick uppehållstillstånd. Jag orkade, eftersom jag hade hopp och bra människor runt omkring mig”, säger Yasin.

När Yasin kom till Finland 2015 hade han en dröm: han ville studera, hitta en arbetsplats och bli en del av det finländska samhället. Eller egentligen hade han en ännu större dröm.

”Jag ville bo i ett land där jag kan leva ett tryggt, lugnt och jämlikt liv. I mitt hemland Somalien hade vi efter inbördeskriget inget av dessa, och jag hotades till livet, eftersom jag hade arbetat för regeringen”, berättar Yasin.

Efter att ha kommit till Finland började Yasin målmedvetet jobba för sin dröm. Han sökte asyl och började studera finska två veckor efter sin ankomst till landet. På hösten 2016 började han genomföra grundskolekurser vid Evangeliska Institutet i Karkku i Tammerforstrakten.

I november 2016 fick Yasin kallelse till polisstationen i Björneborg. Han hade fått avslag på sin ansökan om asyl.

”Som tur är hade jag bra människor runt omkring mig som hjälpte mig och tog reda på vad som skulle hända näst och vad jag behövde göra. Jag ville inte tänka för mycket på det negativa beslutet utan fokuserade på det jag ville göra: studera språket, bekanta mig med kulturen och människorna i Finland”, berättar Yasin.

Papperslös sedan 2017

Yasin överklagade beslutet till förvaltningsdomstolen och försökte fortsätta leva som vanligt. Han studerade och arbetade som diskare på restaurang.

”På morgnarna var jag köksbiträde och på eftermiddagarna studerande. Under sommarlovet ville jag arbeta heltid, men det var svårt att hitta något i Satakunta där jag bodde. På hösten 2017 flyttade jag till Helsingfors, där det finns ett större utbud på arbetsplatser och fler stödnätverk.”

År 2017 blev Yasin även papperslös.

”Officiellt blir en asylsökande papperslös när mottagningstjänsterna upphör. Oftast upphör mottagningstjänsterna efter ett negativt beslut från förvaltningsdomstolen, även om personen fortfarande finns i landet och kan ansöka om besvärstillstånd hos högsta förvaltningsdomstolen”, berättar projektchef Anne Hammad från Al Amal,  Diakonissanstaltens dagcentrum för papperslösa.

Mies ja nainen seisovat vierekkäin. Mies hymyilee. Syynä siihen on oleskelulupa.

”Jag minns väl när jag för första gången kom till Diakonissanstaltens Al Amal och Anne Hammad med gänget tog emot mig med värme. Det kändes fint att vi papperslösa har ett eget kontor här”, säger Yasin.

Dyr prövning av rätten att arbeta

När människor blir papperslösa blir de även oskyddade och utsatta för utnyttjande på arbetsmarknaden.

För att en person som tidigare ansökt om asyl ska kunna fortsätta arbeta lagligt, i en trygg anställning, kan personen ansöka om prövning av rätten att arbeta hos Migrationsverket. För att få ett intyg om rätten att arbeta behöver man först betala 50 euro till Migrationsverket.

”Det är en stor summa för papperslösa som till exempel i Helsingfors får sammanlagt ungefär 300 euro i månaden som olika servicesedlar och pengar”, påpekar Anne Hammad.

”Och prövningen av rätten att arbeta gäller ett kalenderår i taget. Med andra ord om jag ansökte om prövning i november och fick ett beslut i december var jag tvungen att igen i januari skicka en ansökan och betala 50 euro”, fortsätter Yasin.

Den långa väntan gör att många mår dåligt

Yasin fick grundskoleexamen 2018 och fortsatte att studera till merkonom på Omnia. Även om läroanstalten byttes var livsrytmen densamma: på morgnarna till restaurangen och därifrån till skolan.

Diakonissanstaltens Al Amal blev en viktig stödpunkt för Yasin i Helsingfors.

”Jag minns väl när jag för första gången kom till Al Amal, och Anne med gänget tog emot mig med värme. Det kändes fint att vi papperslösa har ett eget kontor här”, säger Yasin.

Anne Hammad och hennes kollegor på Al Amal hjälper, ger råd och stödjer papperslösa i alla möjliga frågor ända från tolkning av dokument.

På dagcentret ser de även hela spektrumet av papperslöshet och helhetsbilden med alla utmaningar.

”Den största utmaningen i dag är att dessa situationer har pågått så länge. Under 2015–2016 kom det många asylsökande till vårt land, och vi på Diakonissanstalten vet att det även finns papperslösa i Finland som har varit här i så länge som över 10 år. En för lång väntan gör att många mår dåligt och det har för första gången börjat visa sig även hos oss som omfattande problem med den psykiska hälsan hos många”, säger Anne Hammad.

Polariseringen ett problem

Det andra stora problemet som Anne Hammad nämner är polariseringen och tillspetsade uttalanden.

”När människor utifrån deras vistelse i landet har fått stämpeln som ’illegala’ är det lätt att dra en slutsats att de skulle vara kriminella, även om majoriteten av papperslösa inte har någon som helst brottslig bakgrund”, säger Hammad.

”Och papperslösheten försvinner inte genom att neka människor rätten till livet. Däremot ökar polariseringen, segregationen, de psykiska problemen och svartarbetet när människor lämnas utanför samhället.”

Kädet pitävät kynää. Sylissä on kirja.

Yasin började studera finska några veckor efter att ha kommit till landet.

Drömmer om arbete inom socialbranschen och en förenad familj

Yasins papperslöshet tog äntligen slut våren 2022 när han efter sju år i landet fick uppehållstillstånd. Under dessa år har han hela tiden både studerat och arbetat.

”Jag blev merkonom 18 februari 2022, och exakt en månad senare fick jag uppehållstillstånd”, berättar Yasin glatt.

Yasin ansökte om asyl 2015, 2017, 2019 och 2020, och år 2022 fick han uppehållstillstånd på grund av arbete.

”Jag får ofta frågan om hur jag orkade dessa sju år. Jag orkade, eftersom jag hade hopp och bra människor runt omkring mig. Jag har fått mycket hjälp till exempel från Al Amal. Och eftersom jag har fått hjälp, vill jag nu hjälpa andra.”

Önskan att hjälpa fick Yasin att vilja ta ännu ett examen: han studerar för närvarande till socionom på Metropolia och har planer på att börja arbeta inom socialbranschen när han blir färdig.

Kortjobb på restauranger fortsätter, och därtill arbetar Yasin som frivillig på Al Amal samt vid behov som erfarenhetsexpert på Diakonissanstalten. Det känns naturligt för honom att hjälpa papperslösa, eftersom han vet hur det är att leva som de gör.

”Jag har nu ett bra liv i Finland, och jag har kämpat mig framåt med stöd av andra, ett steg i taget. Nu återstår bara det stora steget att få hit min fru och mina barn”, säger Yasin.

 

Text Anu Räsänen
Bilder Samuli Skantsi

Översättning Maailmankansalaiset

Också dessa kunde intressera dig: