Hemlösa

I våra boendetjänster följer vi principen Bostad först, enligt vilken bostad är en grundläggande rättighet som man inte behöver intjäna. Vi erbjuder boendetjänster för människor i olika livssituationer.

Bostad först

I våra boendetjänster följer vi principen Bostad först, enligt vilken bostad är en grundläggande rättighet som man inte behöver intjäna. Vi erbjuder boendetjänster för människor i olika livssituationer.

Utgångspunkten för våra bostadstjänster är respekt för människovärdet.

Diakonissanstaltens Rinnekodit- boendetjänster erbjuder boende med stöd i omsorgsboende och i utlokaliserade bostäder samt serviceboende. För närvarande har Rinnekodit 430 bostäder för boendetjänsternas invånare i Helsingfors och Esbo, och tillsammans med invånarna arbetar ca 160 professionella inom social- och hälsovården.

I våra boendetjänster följer vi principen Bostad Först (Housing First Principe), enligt vilken bostad är en grundläggande rättighet som inte behöver intjänas.

Vi tror att bostäder lägger grunden för en människas rehabilitering.

  • Därför kräver vi inte en livsstilsförändring av invånarna, och
  • vi sätter till exempel inte avhållsamhet från rusningsmedel som en förutsättning för att få en bostad.
  • Invånaren bor i hyreslägenheten och boendet inkluderar stöd, vård och omsorg som tillhandahålls av personalen.
  • En individuell plan görs för varje invånare när boendet inleds, och en ansvarig handledare utnämns.

Vårt tjänsteutbud inkluderar även utlokaliserat boende. Det innebär ett liv i en egen, separat hyreslägenhet. I utlokaliserat boende får invånaren den hjälp som behövs direkt till den egna bostaden.

Meningsfulla saker att göra

Syftet med boendetjänsterna är att göra det möjligt för invånarna att få ett permanent boende, ett eget hem och att se till boendets säkerhet. Våra invånare är aktiva aktörer inom sina egna gemenskaper. De är starkt involverade i planeringen och genomförandet av bostadstjänsternas verksamhet. För vissa är vårt omsorgsboende ett hem för resten av livet, för andra en möjlighet att fortsätta från omsorgsboendet till ett mer självständigt boende. I olika projekt utvecklar vi meningsfulla aktiviteter för invånarna.

Boendetjänsterna tillhandahålls av Rinnekodit.

Kontaktuppgifter
Rinnekodit, Boendetjänster
Alpgatan 2, FI-00530 Helsingfors, Finland

 

Bevisligen ett fungerande stöd för boende

98%
av boenderelationerna fortgår framgångsrikt varje år
87 %
känner sig trygga
76%
är nöjda med sitt boende
68 %
är nöjda med sina liv
68 %
indikerar minskat drogmissbruk under det gångna halvåret