Delegationen

Teemu Laajasalo, Biskop, ordförande

Harri Lauslahti, Professionell styrelseledamot, vice ordförande

Sakari Ahdekivi, Vice verkställande direktör

Anne Berner, Styrelseordförande för Oy Vallila Interior AB

Hanna Heinonen, Verksamhetsledare, Centralförbundet för barnskydd

Piia-Noora Kauppi, Verkställande direktör

Irmeli Leinos, lektor, Finlands Diakoniinstitut

Sari Lounasmeri, Verkställande direktör

Jukka Pakarinen, Kyrkoherde

Timo Pasanen, Forskare-psykolog

Ulla Rusama, Socionom

Harri Sailas, Verkställande direktör

Jenni Sarolahti, Kommunikationsansvarig, Diakonissanstalten

Jari Sinkkonen, Överläkare

Markku Tervahauta, Generaldirektör

Risto Vahanen, Styrelseordförande för Vahanen International Oy

Ritva Viitala, Diakonia-anställd

Bo-Göran Åstrand, Biskop

Biskopen Teemu Laajasalo.

Delegationens ordförande Teemu Laajasalo.