Koncernledningsgrupp

Olli Holmström, verkställande direktör, ordförande
Maija Hyle, direktör för diakoni och socialt ansvar
Antti Lavi, strategi- och teknologdirektör
Laura Niemi, kommunikations- och ansvarsdirektör

Mari Rautiainen, personaldirektör
Jukka Rautavalta, finansdirektör
Leila Rutanen, direktör för serviceaffärsverksamheten
Pirkka Saarinen, jurist

Tiina Knape, ledningsgruppens assistent

 

Verkställande direktör Olli Holmström.

Verkställande direktör Olli Holmström.