Databank

Material på finska om vård och rehabilitering av barn och ungdomar med flyktingbakgrund samt asylsökande barn och ungdomar. Länk till databanken.