Tietopankki

Psykotraumatologian keskuksen Tietopankkiin on koottu traumatisoituneiden pakolais- ja turvapaikanhakijalasten ja -nuorten mielenterveyskysymyksiin liittyvää aineistoa. Tietokanta sisältää lisäksi monikulttuuriseen traumatyöhön soveltuvia arviointimenetelmiä sekä tietoa kidutuksen uhrin trauman vaikutuksista oppimiseen.

Uusi esite:

Turvaa, toivoa ja toimijuutta  – tietoa pakolaisuuden traumoista varhaiskasvatuksen ja opetusalan ammattilaisille (pdf)

 

Pakolaisuus ja stressi (pdf)

Flyktningar och stress (pdf)

Being a refugee and stress (pdf)

Being a refugee and stress (in Arabic pdf)

Being a refugee and stress (in Swahili pdf)

Being a refugee and stress (in Dari pdf)

 

Lasten ja nuorten toiminta

Asiantuntijavideot

Videossa aiheena Lapset ja nuoret pakolaisina.

Videossa aiheena lapsen ja nuoren traumatisoituminen.

Videossa aiheena, miten pakolaislasta voidaan auttaa.

Sotatraumatisoituneiden kuntoutus

Psykotraumatologian keskuksen Sotatraumatisoituneiden kuntoutus kehittää potilastyön ohella digivälitteisen hoitotyön menetelmiä. Tämä mahdollistaa hoidon ja kuntoutuksen arvioiden toteuttamisen maantieteellisistä etäisyyksistä huolimatta. Sotatraumatisoituneiden kuntoutuksessa etätyöskentelystä on tullut luonteva osa potilastyötä, verkostotyöskentelyä ja kouluttamista.

Sotatraumatisoituneiden kuntoutus – hankkeen 2018-2021 loppuraportti. Diakonissalaitoksen raportti 1/2022.

Esite Pakolaisuus ja stressi (pdf, 2022)

Psykotraumatologian keskus