Rohkeasti ihmisarvon puolesta.

Tilaa Viesti Diakonissalaitokselta -uutiskirje

Viesti Diakonissalaitokselta on rohkea ja ajankohtainen uutiskirje, joka luo erilaisia näkökulmia yhteiskuntaan sekä nostaa esiin syrjään jääneet ihmiset – siis heidät, joiden ääni ei julkisessa keskustelussa yleensä kuulu. Uutiskirje jatkaa Helsingin Diakonissalaitoksen Viesti-lehden perintöä.

Ohessa lomake, jolla voit tilata Uutiskirjeen.