Al Amal

Dagcenter för papperslösa personer.

I dagcentret Al Amal man kan duscha sig, tvätta kläder, laga mat och vila. Dagcentrets gemenskapsprojekt stöder på ett humant sätt papperslösa individers handlingsförmåga i en utmanande livssituation, och erbjuder dem nödvändig information för att, oberoende av situationen, möta det kommande livsskedet som fullvärdiga aktörer. Att ta ansvar för gemenskapens verksamhet genom deltagande är en del i att stärka individernas aktörskap.

Gemenskapsprojektet Oskyddade uppehåller Al Amal.

Kontaktuppgifter

Anne Hammad, projektchef
anne.hammad@hdl.fi
+358 50 502 0022
(English, Finnish)

 

Oskyddade

Diakonissanstaltens gemenskapsprojekt Oskyddade hjälper papperslösa personer. Projektet stöder människor som har fått ett negativt asylbeslut och erbjuder dem samhällelig verksamhet och stöd från samhället för att förhindra sysslolöshet. Samtidigt som man skapar ett förhållande till människorna baserat på förtroende erbjuds psykosocialt stöd, rådgivning, servicehandledning och korrekt information om vad det innebär att stanna i Finland utan uppehållstillstånd, hurudana konsekvenser det kan ha och vad för alternativ de har.