Styrelsen

Laura Raitio, Tkl (Teknologie Licentiat), styrelseordförande, styrelseledamot sedan år 2018.

Raija-Leena Hankonen, KTM, styrelseledamot sedan år 2020.

Heikki Hiilamo, professor i socialpolitik, Helsingfors universitet, styrelseledamot sedan år 2018.

Merja Karhapää, OTK, Postgraduate IPR Diploma, ansvarig chef för juridiska frågor, Sanoma Oyj, styrelseledamot sedan år 2017.

Jussi Laitinen, KTM, verkställande direktör för Sigrid Juselius stiftelse, styrelseledamot sedan år 2017, medlem i revisionsutskottet.

Juha Rintamäki, TM, direktor för Helsingforsförsamlingarna, styrelseledamot sedan år 2020.

Juha Tuominen LT, docent, professor, styrelseledamot sedan år 2022.

Styrelsen ordförande Laura Raitio.

Styrelsens ordförande Laura Raitio. Photo: Anne-Mari Rajala.