Laura Raitio

Kuvassa on Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön hallituksen puheenjohtaja Laura Raitio.

Hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsen vuodesta 2018
Tekniikan lisensiaatti

Keskeinen työkokemus: Diacor terveyspalvelut Oy, toimitusjohtaja 2014–2017; Ahlstrom Oyj, erilaisia johtotehtäviä 1990–2014, viimeisimpänä Building and Energy -liiketoiminta-alueen johtaja 2009–2014, konsernin johtoryhmän jäsen 2006–2014.

Luottamustehtäviä:Suominen Oyj, hallituksen jäsen 2015–; Raute Oyj, hallituksen puheenjohtaja 2019 – ja  jäsen 2017–; Boardman Oy, partneri ja hallituksen puheenjohtaja 2019- ja  jäsen 2015–; Solidium Oy, hallituksen jäsen 2019 -; Suomen Taitoluisteluliitto, hallituksen jäsen 2011–, puheenjohtaja 2015–.

Tuula Entelä

Hallituksen varapuheenjohtaja, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja, hallituksen jäsen vuodesta 2012
Ekonomi, OTK

Keskeinen työkokemus: SATO-konserni, asuntoliiketoiminta ja investoinnit, liiketoimintajohtaja 1994–2016; Polar-konserni, kiinteistöliiketoiminnan hallintojohtaja 1992–1994; SATO-konserni, asuntorakennuttamisen johtaja 1989–1992; Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta SOK, kiinteistölakimies 1988–1989.

Luottamustehtäviä: Helsingin Osuuskauppa Elannon hallituksen varapuheenjohtaja.

Heikki Hiilamo

Kuvassa on Helsingin Diakonisslaitoksen säätiön hallituksen jäsen Heikki Hiilamo.

Hallituksen jäsen vuodesta 2018
Tutkimusprofessori, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, sosiaalipolitiikan professori, Helsingin yliopisto

Keskeinen työkokemus: Sosiaalipolitiikan professori, Helsingin yliopisto, 2013– Tutkimusprofessori, Kansaneläkelaitos 2010–2013, Diak, yksikönjohtaja 2008–2010, Kirkkohallitus, diakonia- ja yhteiskunnallisen työn johtaja 2004–2008.

Luottamustehtäviä: Kirkon tutkimuskeskuksen neuvottelukunnan jäsen.

Merja Karhapää

Hallituksen jäsen vuodesta 2017
OTK, Postgraduate IPR Diploma

Päätoimi: Lakiasioista vastaava johtaja, Sanoma Oyj

Keskeinen työkokemus: Sanoma Oyj, Chief Legal Officer 2008–; SanomaWSOY Oyj, VP Group Legal Affairs, 2000–2008; Danisco A/S (Cultor Oyj), VP Intellectual Capital 1996–1997 & 2000 Helsinki ja 1997–1999 Lontoo; Sanoma Oyj, lakimies 1987 ja 1989–1996; Valmet Oyj, lakimies 1988.

Luottamustehtäviä: Nasdaq Nordic Oy hallitusjäsen 2018-; Berggren Oy hallitusjäsen 2018-; Boardman Oy hallitusjäsen 2017–; EK:n Lakivaliokunta, puheenjohtaja 2014-; Finnair Oyj hallituksen ja tarkastusvaliokunnan jäsen 2012–2014; Biotie Therapies Oyj hallituksen ja tarkastusvaliokunnan jäsen 2010–2016; De Vijver Media N.V. hallituksen jäsen 2013–2015; Helsingin Sanomain Säätiö hallituksen varajäsen 2009–2014.

Jussi Laitinen

Tarkastusvaliokunnan jäsen, hallituksen jäsen vuodesta 2017
KTM, toimitusjohtaja

Päätoimi: Toimitusjohtaja, Sigrid Juselius Säätiö

Keskeinen työkokemus: Aktia Pankki Oyj, toimitusjohtaja 2008–2017; Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, sijoitusjohtaja 2001–2008; Nordea Oyj, varatoimitusjohtaja 1993–2001.

Luottamustehtäviä: Sitra, sijoitusvaliokunnan jäsen 2009–; Stiftelsen Arcada, hallituksen jäsen 2009–2018, puheenjohtaja 2016–2018; Institutum Romanum Finlandiae, hallituksen jäsen 2012–; Pörssisäätiö, hallituksen jäsen 2015–2018.

Juho Saari

Hallituksen jäsen vuodesta 2013
VTT, dekaani, professori

Päätoimi: Sosiaali- ja terveyspolitiikan professori, Tampereen yliopisto

Keskeinen työkokemus: Itä-Suomen yliopisto, hyvinvointisosiologian professori 2007–; sosiaali- ja terveysministeriö, neuvotteleva virkamies 2002–2007; sosiaali- ja terveysministeriö, erikoistutkija 1996–2000.

Luottamustehtäviä: Lukuisten ohjelmien, ohjausryhmien, tieteellisten seurojen ja muiden yhdistysten hallitusten puheenjohtaja tai jäsen