Al Amal

Päiväkeskus paperittomille.

Paperiton: Al Amal on päiväkeskus sinulle

Al Amal tarkoittaa toivoa, ja sitä yritetään antaa asiakkaille yhdessä työntekijöiden, vapaaehtoisten sekä opiskelijaharjoittelijoiden kanssa. Keskuksessa voi käydä suihkussa, pestä pyykkiä, laittaa ruokaa ja levätä. Yhteisötoiminta tukee paperittomien toimintakykyä inhimillisesti haastavassa elämäntilanteessa. Se tarjoaa tarvittavan tiedon kohtaamaan tuleva elämänvaihe täysivaltaisina toimijoina tilanteestaan huolimatta. Päiväkeskus on osa hankkeen Suojattomat toimintaa.

Voiko paperiton olla mukana suunnittelemassa yhteisöllistä toimintaa päiväkeskuksessa?

Yhteisön toimintaan voi osallistua ja siitä saa ottaa myös vastuuta. Osallistuminen vahvistaa toimijuutta!

Lue, miksi Diakonissalaitos haluaa auttaa paperittomia

Kirjoituksia paperittomuudesta

Palveluitamme maahantulijoille