Romporten

Stöd för romer från Bulgarien och Rumänien i Jakobstad.

Vårt syfte är att främja deltagande, utbildningsnivå och sysselsättning bland invandrarromer i Jakobstad. Deltagare bör vara minst 16 år. Det är frivilligt och gratis att delta i vår verksamhet.

Vad gör vi?

  • Grupp- och enskilda samtal
  • Kortkurser (t.ex. hygienpass, arbetssäkerhetskort, cv-klinik…)
  • Karriärvägledning (hur kan man förändra sin arbetssituation?)
  • Företagsbesök
  • Diskussionstillfällen (t.ex. om den finska/romska kulturen)
  • Stöd i kontakten med myndigheter

Välkommen med!

Ta kontakt per telefon, email, whatsapp, Facebook, eller besök oss i stadshusets källarvåning nära Jakobstads intergrationsenhet.

Carolin Ahlvik-Harju, Florica Nicolaescu och Svetoslava Nikolova.

Carolin Ahlvik-Harju, Florica Nicolaescu och Svetoslava Nikolova jobbar i projektet Romporten.

Kontaktuppgifter:

Romporten
Strengbergsgatan 1
68600 Jakobstad

Carolin Ahlvik-Harju, projektledare
050 347 1313
carolin.ahlvik-harju@hdl.fi
svenska, finska, engelska

Svetoslava Nikolova, erfarenhetsexpert
050 435 3244
svetoslava.nikolova@hdl.fi
svenska, bulgariska, romska

Florica Nicolaescu, erfarenhetsexpert
050 478 3355
florica.nicolaescu@hdl.fi
rumänska, svenska

Vem möjliggör projektet?

Diakonissantalten i Helsingfors förverkligar projektet, tillsammans med staden Jakobstad 1.8.2020 – 31.7.2023. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden (ESF).

 

Forskningsrapport över invandrarromernas agentskap

Projekt Romporten har publicerat en forskningsrapport över invandrarromernas agentskap i Jakobstad. Forskningsrapporten kan laddas ner från länken nedan:

Romerinvandrarnas berättelser om förmåga och osäkerhet

Konstverk gjort av lera.

Aktuellt