Ett samhälle av tillit, delaktighet och hopp skapas tillsammans

21.11.2022

De senaste åren har satt kristoleransen i vårt samhälle på prov på ett sätt som vi inte beskådat sedan krigsåren. Coronapandemin, kriget i Ukraina, klimatförändringen, personalbristen och mentalhälsokrisen har gjort Finland till något annat än det vi under de tidigare generationerna hann bli van vid. Diakonissanstalten ser utmaningarna i sin vardag varje dag och har utifrån sitt arbete utarbetat mål för regeringsperioden 2023–2027.

Kaksi ihmistä seisoo vierekkäin, ja toinen osoittaa eteenpäin.

Diakonissanstalten har satt upp mål kring fem olika teman som kräver modiga och målmedvetna beslut av den blivande regeringen. Teman handlar om invandringspolitik, ungdomars välmående, missbrukspolitik, förstärkning av grannskapsarbete samt säkerställande av framtida verksamhetsförutsättningar inom social- och hälsovårdsbranschen.

De utmaningar som vi har inom dessa teman kan lösas genom samarbete, införande av påverkande verksamhetsmodeller och nya infallsvinklar.

”De mål som nu satts upp är baserade på den erfarenhet och expertis som vi har från vårt arbete med människor i sårbar ställning. Vi ser att det finländska välfärdssamhället befinner sig i en skärningspunkt, och den kommande regeringen har en nyckelroll i hur vi tar hand om människor som är i stort behov av stöd. Syftet med våra mål är att minska ojämlikheten och skapa ett människovärdigt liv för alla”, säger Diakonissanstaltens verkställande direktör Olli Holmström.

Diakonissanstaltens mål för regeringsperioden förbereddes i fem yrkesövergripande arbetsgrupper där även erfarenhetsexperter ingick. Under resans gång hade personalen möjligheten att påverka målen.

”Våra kunder bidrar aktivt i påverkansarbetet. Det är viktigt att de som använder tjänsterna själva får berätta sin synpunkt. De uppsatta målen är gemensamma för många människor, aktörer inom branschen och politiska beslutsfattare. Vi vill främja dem i samarbete med olika nätverk och instanser. Ett samhälle av tillit, delaktighet och hopp skapas inte ensam utan tillsammans”, säger Holmström.

Mål för regeringsperioden 2023–2027

Mot en human invandringspolitik

Våra mål:

 • Arbete skapar hopp. Hinder för sysselsättning bland invandrare ska elimineras
 • Likabehandling ska vara grundprincipen för alla serviceprocesser
 • Jämlik och långsiktig rehabilitering ska garanteras för alla tortyroffer och krigstraumatiserade

 

Läs mera (.pdf på finska): Kohti inhimillistä maahanmuuttopolitiikkaa

En human missbrukspolitik som mål

Våra mål:

 • Personer med missbruksstörning behöver rätt vård
 • Narkotikadödligheten ska minskas
 • Missbrukarvård ska erbjudas i stället för straff

Läs mera (.pdf på finska): Tavoitteena inhimillinen päihdepolitiikka

Framtiden ska tillhöra alla ungdomar!

Våra mål:

 • Kunskapen bland tysta ungdomar ska utnyttjas som en superkraft vid byggandet av vår gemensamma framtid och vid beslutsfattandet
 • Ungdomar i sårbar ställning ska garanteras stöd i vardagen

Läs mera (.pdf på finska): Tulevaisuuden on oltava kaikkien nuorten!

Grannskapsarbete förstärker en trygg vardag och samhällsfreden

Våra mål:

 • Grannskapsarbetet ska förstärkas inom konkurrensutsatta tjänster
 • Samhällsaktivism införs i tjänster
 • Samhällskompetens ska ingå i yrkeskårernas utbildning

Läs mera (.pdf på finska): Naapurustotyö vahvistaa arjen turvallisuutta ja yhteiskuntarauhaa

Framtida verksamhetsförutsättningar inom social- och hälsovårdsbranschen

Våra mål:

 • Färre dimensioneringskrav och flexibla krav
 • Rationalisering av behörighets- och rehabiliteringskrav
 • Minskad användning av inhyrd arbetskraft
 • Rimlig prissättning av köpta tjänster – inga takpriser
 • Beaktande av den privata sektorn vid lösningar gällande löneharmonisering

Läs mera (.pdf på finska): Sosiaali- ja terveystoimialan tulevaisuuden toimintaedellytykset

 

Mer information:

Olli Holmström, verkställande direktör Diakonissanstalt, olli.holmstrom@hdl.fi, tfn 050 483 6313
Laura Niemi, kommunikations och hållbarhetschef, laura.niemi@hdl.fi, tfn 050 373 8602

Också dessa kunde intressera dig: