Luottamuksen, osallisuuden ja toivon yhteiskunta syntyy yhdessä

21.11.2022

Viimeiset vuodet ovat koetelleet yhteiskuntamme kriisinsietokykyä tavalla, jollaista ei ole nähty sitten sotavuosien. Koronapandemia, sota Ukrainassa, ilmastonmuutos, työntekijäpula ja mielenterveyden kriisi ovat tehneet Suomesta toisenlaisen paikan, kuin mihin ehdimme tottua edellisten sukupolvien aikana. Diakonissalaitos näkee haasteet jokapäiväisessä arjessaan ja on työnsä pohjalta laatinut tavoitteet hallituskaudelle 2023–2027.

Kaksi ihmistä seisoo vierekkäin, ja toinen osoittaa eteenpäin.

Diakonissalaitos on laatinut tavoitteet viidestä eri teemasta, jotka vaativat seuraavalta hallitukselta rohkeita ja määrätietoisia päätöksiä. Ne koskevat maahanmuuttopolitiikkaa, nuorten hyvinvointia, päihdepolitiikkaa, naapurustotyön vahvistamista ja sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden toimintaedellytysten turvaamista.

Ratkaisuja näiden teemojen haasteisiin voidaan saavuttaa yhteistyöllä, vaikuttavien toimintamallien käyttöönotolla ja uusilla tulokulmilla.

”Nyt laaditut tavoitteet nousevat kokemuksesta ja asiantuntemuksesta, joka meille syntyy työstämme haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten parissa. Näemme, että suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on risteyskohdassa ja seuraava hallitus on avainasemassa siinä, miten huolehdimme paljon tukea tarvitsevista ihmisistä. Tavoitteemme tähtäävät eriarvoisuuden vähentämiseen ja siihen, että jokaisella on ihmisarvoinen elämä”, Diakonissalaitoksen toimitusjohtaja Olli Holmström sanoo.

Diakonissalaitoksen tavoitteet hallituskaudelle valmisteltiin viidessä moniammatillisessa työryhmässä, joissa oli mukana myös kokemusasiantuntijoita. Matkan varrella koko henkilöstöllä oli mahdollisuus vaikuttaa tavoitteisiin.

”Asiakkaamme ovat aktiivisesti mukana vaikuttamistyössä. On tärkeää, että palveluita käyttävät ihmiset pääsevät itse kertomaan näkemyksensä. Nyt laaditut tavoitteet ovat monelle ihmiselle, alan toimijalle ja poliittiselle päättäjälle yhteisiä. Haluamme edistää niitä yhteistyössä eri verkostojen ja tahojen kanssa. Luottamuksen, osallisuuden ja toivon yhteiskuntaa ei rakenneta yksin vaan yhdessä”, Holmström sanoo.

Tavoitteet hallituskaudelle 2023–2027

Kohti inhimillistä maahanmuuttopolitiikkaa

Tavoitteemme:

 1. Työ luo toivoa. Poistetaan maahantulijoiden työllisyyden esteet
 2. Yhdenvertaisuus kaikkien palveluprosessien perusperiaatteeksi
 3. Taataan kidutuksen uhreille ja sodassa traumatisoituneille yhdenvertainen ja pitkäjänteinen kuntoutus

Lue lisää (.pdf): Kohti inhimillistä maahanmuuttopolitiikkaa

Tavoitteena inhimillinen päihdepolitiikka

Tavoitteemme:

 1. Riippuvuushäiriöitä sairastavat tarvitsevat oikeaa hoitoa
 2. Huumekuolemia on vähennettävä
 3. Rangaistusten tilalle on tarjottava päihdehoitoa

Lue lisää (.pdf): Tavoitteena inhimillinen päihdepolitiikka

Tulevaisuuden on oltava kaikkien nuorten!

Tavoitteemme:

 1. Hiljaisten nuorten tietämys hyödynnetään supervoimana yhteisen tulevaisuuden rakentamisessa ja päätöksenteossa
 2. Haavoittuvassa asemassa oleville nuorille taataan rinnalla kulkeva arjen tuki

Lue lisää (.pdf): Tulevaisuuden on oltava kaikkien nuorten!

Naapurustotyö vahvistaa arjen turvallisuutta ja yhteiskuntarauhaa

Tavoitteemme:

 1. Naapurustotyötä vahvistetaan kilpailutetuissa palveluissa
 2. Kansalaistoimijuutta tuodaan palveluiden
 3. Yhteisöosaaminen sisällytetään ammattikuntien koulutukseen

Lue lisää (.pdf): Naapurustotyö vahvistaa arjen turvallisuutta ja yhteiskuntarauhaa

Sosiaali- ja terveystoimialan tulevaisuuden toimintaedellytykset

Tavoitteemme:

 1. Mitoitusvaatimusten vähentäminen ja vaatimusten jousto
 2. Pätevyys- ja koulutusvaatimusten järkevöittäminen
 3. Vuokratyövoiman käytön vähentäminen
 4. Ostopalveluiden järkevä hinnoittelu – ei kattohintoja
 5. Yksityisen sektorin huomioiminen palkkaharmonisointia koskevissa ratkaisuissa

Lue lisää (.pdf): Sosiaali- ja terveystoimialan tulevaisuuden toimintaedellytykset

 

Lisätietoja:

Olli Holmström, toimitusjohtaja Diakonissalaitos, olli.holmstrom@hdl.fi, puh. 050 483 6313
Laura Niemi, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja, laura.niemi@hdl.fi, puh. 050 373 8602

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: