Nuoren vahvuuksien tunnistaminen ja pelillisyys uravalmennuksessa

19.8.2022

Vamoksen uravalmentaja Eveliina Taimela suunnitteli opinnäytetyössään digitaalisen hyötypelin Seppo-pelialustalle. Työkalun tavoitteena on tukea uravalmennuksessa olevia nuoria vahvuuksien tunnistamisessa. Itsetuntemuksen vahvistaminen auttaa nuorta merkityksellisen urapolun suunnittelussa.

Kaksim kuvaa yhdistettynä. Toisessa kuvassa tietokone ja toisessa vaaleahiuksinen nuori nainen.

Uravalmentaja Eveliina Taimela kehitti opinnäytetyössään digipelin nuorten itsetuntemuksen vahvistamiseksi.

 

Vamos Helsingissä uravalmentaja tukee nuorta oman osaamisen tunnistamisessa ja vahvuuksien kartoittamisessa sekä on apuna käytännön asioissa, kuten työhakemusten kirjoittamisessa ja pääsykokeisiin tai työhaastatteluun valmistautumisessa. Nykyään uravalmennusta toteutetaan niin lähi- kuin etätapaamisten kautta, mikä on lisännyt entisestään tarvetta kehittää valmennuksessa monipuolisesti hyödynnettäviä työvälineitä. Digipeli kulkee joustavasti uravalmentajan mukana tapaamispaikkojen vaihtuessa päivän mittaan, minkä lisäksi peli soveltuu erinomaisesti myös etävalmennukseen sekä itsenäisesti pelattavaksi. Pelilliset elementit tuovat valmennukseen visuaalisuutta, leikkisyyttä ja rentoutta haastavienkin aihealueiden käsittelyyn. 

Tää auttoi näkemään, mitkä on niitä omia vahvuuksia! 

Uravalmentaja Eveliina Taimelan opinnäytetyössään kehittämän digitaalisen pelin teemat ovat olleet jo aikaisemmin osa Vamoksen uravalmennusta, mutta eivät digitaalisessa muodossa. Pelin tehtävissä nuori pääsee tutkimaan vahvuuksiaan laajasti ydinarvojen, itselleen mieluisan tekemisen, unelmien, tavoitteiden ja onnistumisten kautta. Pelin ollessa suunniteltu osaksi Vamos Urapalveluiden toimintaa on tehtävissä myös suoraan koulutukseen ja työhön liittyviä elementtejä. 

Tietoa pelin vaikuttavuudesta kerättiin uravalmennuksessa olevilta nuorilta joulukuussa 2021. Peliä pelanneet nuoret toivat yhteneväisesti esiin pelillisyyden kautta ilmenneitä myönteisiä vaikutuksia. Pelin koettiin vahvistavan itsetuntemusta sekä antavan tukea tulevaisuuden tavoitteiden hahmottamisen ja suuntaviivojen löytymiseen. 

Sanoisin, että ne (tehtävät), auttoi mua hahmottamaan mitä haluaisin tehdä tulevaisuudessa, mikä on mulle tärkeetä, ei sitä välttämättä tuu mietittyä niin paljoo. Tää vahvisti ja auttoi näkemään, mitkä on niitä omia vahvuuksia, tai mitä tykkää tehdä, asioita mitkä on itelleen tärkeitä ja missä haluaisi parantaa. (Uravalmennus-nuori)

Vahvuuksien tunnistaminen on merkittävässä roolissa itselleen mieluisan urapolun löytymisessä. Tunnistamalla vahvuuksia itseluottamus omiin kykyihin kasvaa ja positiivinen minäkuva vahvistuu. Pelin tehtävät haastavat pohtimaan laajasti oman elämän tavoitteita ja mahdollisuuksia, sekä käytännön tilanteita, joissa vahvuudet ja ydinarvot näkyvät. 

Vamoksen uravalmennus tekee nuoren unelmat näkyviksi 

Valmentajalle peli mahdollistaa nuoreen syvemmän tutustumisen ja osaamisen kartoittamisen. Tehtävien avulla on mahdollista täsmentää nuoren toiveita tulevaisuudesta sekä tukea tätä sopivan urapolun löytämisessä. Vaikka kyseessä on digitaalinen peli, se mahdollistaa aidon vuorovaikutuksen ja kohtaamisen valmentajan ja nuoren välille, mikä on ensisijaista uravalmennuksessa. 

Nyt mä tiedän mitä haluisin tehdä, mutta en osannut sanoa sille nimeä aikaisemmin. Oli kiva, kun oli sanoja valmiina, joista sai vaan valita. Niiden avulla oli paljon helpompaa miettiä omia vahvuuksia. En oo aikaisemmin löytänyt oikeita sanoja kuvailemaan itseäni. (Uravalmennus-nuori)

Vamos Urapalvelut aikoo myös tulevaisuudessa jatkaa digitaalisten pelien kehittämistä valmennusprosessin tueksi. Seppo-pelialusta mahdollistaa monipuolisten hyötypelien luomisen. Vamos Urapalveluiden tiimi myös kouluttaa kollegoitaan uravalmennuksen saloista, ja Eveliinan peli onkin valtakunnallisesti pian kaikkien Vamos-valmentajien saatavilla.  

 

Kirjoittaja Eveliina Taimela toimii uravalmentajana Vamos Urapalveluiden tiimissä. 

Lisätietoa Vamos Urapalveluista
Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: