Vaikuttavuus

Vaikuttavuus on tärkeä osa Vamos -nuorten palveluiden arviontia ja kehittämistä. Vuodesta 2008 lähtien Vamos on ollut osa tuhansien nuorten matkaa kohti oman näköistä elämää. Toiminnan vaikuttavuutta arvioidaan

 

  1. nuorten tilanteissa tapahtuvien muutosten
  2. yhteiskunnallisten kustannusvaikutusten näkökulmista.
Lue vaikuttavuuden arvioinnista!

Todistetusti vaikuttavaa tukea

Vuonna 2017 Vamos-palvelun päättäneistä nuorista

97 %

suosittelisi Vamosta muille.

87 %

koki elämänsä muuttuneen parempaan.

80 %

uskoo asioidensa olevan tulevaisuudessa paremmin.

79 %

koki psyykkisen hyvinvointinsa parantuneen.

Ajankohtaista aiheesta: