Vaikuttavuus

Vaikuttavuus on tärkeä osa Vamos-palveluiden arviointia ja kehittämistä, ja mittaamme työn vaikuttavuutta vuosittain. Itlan vuonna 2021 julkaiseman laajan vaikuttavuustutkimuksen mukaan Vamos on vaikuttava keino saada nuoret takaisin opinto- ja työpoluille. Vaikuttavuuden avain on kiireetön kohtaaminen.

Vuonna 2022 Vamos tavoitti intensiivisen valmennuksen piiriin 2006 nuorta ja nuorta aikuista, joista 746 päätti palvelussa. Heistä 56 % eteni työ- ja koulutuspoluille.

Koulu- ja työelämään kiinnittyminen luo myös kansantaloudellisesti katsottuna huimia hyötyjä

Itlan vaikuttavuustutkimuksen laskentamallien perusteella Vamoksen toiminta tuottaa 2022 päättäneiden osalta lähes 18,5 miljoonaa euroa yhteiskunnallista hyötyä 10 vuoden aikana. Kun toiminnan kulut huomioidaan, kustannusvaikutusten ennustetaan olevan noin 13,4 miljoonaa euroa.

Taloudelliset kannustimet nuorten tukemiseen ovat kovat. Vamoksen työn ydin on kuitenkin pehmeä.

Toiminnan vaikuttavuutta arvioidaan

  1. nuorten tilanteissa tapahtuvien muutosten
  2. yhteiskunnallisten kustannusvaikutusten näkökulmista.
Lataa Vamoksen vaikuttavuustutkimus (Itla)(pdf)

 

Diakonissalaitoksen Vamos, vuosi 2022. Valmennusta sai yhteensä 2006 nuorta. Mukana olleista nuorista 56% jatkoi työ- tai koulutuspolulle. Vamoksen NPS-suositteluindeksi on 81. 76 prosenttia nuorista kertoi, että kokemus itsestä oli parantunut Vamos-valmennuksen aikana. Valmennuksen keskimääräinen kesto oli 10kk.

Lue lisää Vamoksen vuodesta 2022:

Lue myös Talous & Yhteiskunta 2/2020 -lehden artikkeli
NEET-nuorten valmennus ohjaa nuoria työllisyys- ja koulutuspoluille (Terhi Laine, Vesa Sarmia)

 

Lue vaikuttavuuden arvioinnista!
Vuodesta 2008 lähtien Vamos on ollut osa tuhansien nuorten matkaa kohti oman näköistä elämää.

Nuori mies ja nainen ajavat polkupyörällä.

Ajankohtaista aiheesta vaikuttavuus