Vaikuttavuus

Vaikuttavuus on tärkeä osa Vamos-palveluiden arviointia ja kehittämistä, ja mittaamme työn vaikuttavuutta vuosittain. Itlan vuonna 2021 julkaiseman laajan vaikuttavuustutkimuksen mukaan Vamos on vaikuttava keino saada nuoret takaisin opinto- ja työpoluille. Vaikuttavuuden avain on kiireetön kohtaaminen.

Vuonna 2021 Vamos tavoitti intensiivisen valmennuksen piiriin 1882 nuorta ja nuorta aikuista, joista 886 päätti palvelussa. Heistä 46 % eteni työ- ja koulutuspoluille.

Koulu- ja työelämään kiinnittyminen luo myös kansantaloudellisesti katsottuna huimia hyötyjä

Itlan vaikuttavuustutkimuksen laskentamallien perusteella Vamoksen toiminta tuottaa 2021 päättäneiden osalta 17 miljoonaa euroa yhteiskunnallista hyötyä 10 vuoden aikana. Kun toiminnan kulut huomioidaan, kustannusvaikutusten ennustetaan olevan 12 miljoonaa euroa.

Taloudelliset kannustimet nuorten tukemiseen ovat kovat. Vamoksen työn ydin on kuitenkin pehmeä.

Toiminnan vaikuttavuutta arvioidaan

  1. nuorten tilanteissa tapahtuvien muutosten
  2. yhteiskunnallisten kustannusvaikutusten näkökulmista.
Lataa Vamoksen vaikuttavuustutkimus (Itla)(pdf)

 

Vamoksen vuosi 2021: 1882 nuorta osallistui intensiiviseen yksilö- tai ryhmävalmennukseen, 886 nuorta päätti valmennuksessa, 46 % Vamos-valmennuksen päättäneistä eteni työ- ja koulutuspoluille, NPS 59 nuoret suosittelevat Vamosta muille, ka. +0,79 hyvinvointi koheni erityisesti työn ja koulutuksen, luottamuksen ja toivon sekä mielenterveyden alueilla.

Lue lisää Vamoksen vuodesta 2021:

Lue myös Talous & Yhteiskunta 2/2020 -lehden artikkeli
NEET-nuorten valmennus ohjaa nuoria työllisyys- ja koulutuspoluille (Terhi Laine, Vesa Sarmia)

 

Lue vaikuttavuuden arvioinnista!
Vuodesta 2008 lähtien Vamos on ollut osa tuhansien nuorten matkaa kohti oman näköistä elämää.

Nuori mies ja nainen ajavat polkupyörällä.

Ajankohtaista aiheesta vaikuttavuus