Vaikuttavuus

Vuodesta 2008 lähtien Vamos on ollut osa tuhansien nuorten matkaa kohti oman näköistä elämää. Vaikuttavuus on tärkeä osa Vamos-palveluiden arviontia ja kehittämistä, ja mittaamme työn vaikuttavuutta vuosittain. Esimerkiksi vuonna 2017 yli 50 prosenttia nuorista kiinnittyi kouluun ja työelämään. Scrollaa alaspäin ja katso muita vaikuttavuustuloksiamme!

Koulu- ja työelämään kiinnittyminen luo myös kansantaloudellisesti katsottuna huimia hyötyjä. Vamos-palveluden vaikuttavuusanalytiikan mukaan vuonna 2017 nuorten kiinnittyminen kouluun ja työhön tuottaa jopa 7,8 miljoonan euron vuosittaisen kokonaisvaikutuksen julkiseen talouteen ensimmäisen viiden vuoden aikana. Vaikutukset kansantuloon työuran aikana nousevat yli 130 miljoonaan euroon 384 jatkopoluille siirtyneen nuoren osalta.

Vaikuttavalla valmennuksella hyvinvointia ja yhteiskunnallisia kustannusvaikutuksia – Vamoksen vuosi 2019

Taloudelliset kannustimet nuorten tukemiseen ovat kovat. Vamoksen työn ydin on kuitenkin pehmeä.

Toiminnan vaikuttavuutta arvioidaan

  1. nuorten tilanteissa tapahtuvien muutosten
  2. yhteiskunnallisten kustannusvaikutusten näkökulmista.
Lue vaikuttavuuden arvioinnista!

Todistetusti vaikuttavaa tukea

Vuonna 2017 Vamos-palvelun päättäneistä nuorista

97 %

suosittelisi Vamosta muille.

87 %

koki elämänsä muuttuneen parempaan.

80 %

uskoo asioidensa olevan tulevaisuudessa paremmin.

79 %

koki psyykkisen hyvinvointinsa parantuneen.

Ajankohtaista aiheesta: