Vaikuttavuus Vamoksessa

Vaikuttavuus on tärkeä osa Vamos-palveluiden arviointia ja kehittämistä, ja mittaamme työn vaikuttavuutta vuosittain. Itlan vuonna 2021 julkaiseman laajan vaikuttavuustutkimuksen mukaan Vamos on vaikuttava keino saada nuoret takaisin opinto- ja työpoluille. Vaikuttavuuden avain on kiireetön kohtaaminen.

Linkki: Itlan vaikuttavuustutkimus  (pdf)

Vuonna 2023 Vamos tavoitti intensiivisen valmennuksen piiriin 1891 nuorta ja nuorta aikuista, joista 825 päätti palvelussa. Heistä 51 prosenttia eteni työ- ja koulutuspoluille.

Koulu- ja työelämään kiinnittyminen luo myös kansantaloudellisesti katsottuna huimia hyötyjä

Itlan vaikuttavuustutkimuksen laskentamallien perusteella Vamoksen toiminta tuottaa 2023 päättäneiden osalta lähes 21,4 miljoonaa euroa yhteiskunnallista hyötyä 10 vuoden aikana. Kun toiminnan kulut huomioidaan, kustannusvaikutusten ennustetaan olevan noin 14,3 miljoonaa euroa.

Taloudelliset kannustimet nuorten tukemiseen ovat kovat. Vamoksen työn ydin on kuitenkin pehmeä.

Toiminnan vaikuttavuutta arvioidaan

  1. nuorten tilanteissa tapahtuvien muutosten
  2. yhteiskunnallisten kustannusvaikutusten näkökulmista.
Lataa Vamosta koskeva vaikuttavuustutkimus (pdf)
Vuodesta 2008 lähtien Vamos on ollut osa tuhansien nuorten matkaa kohti oman näköistä elämää.

Nuori mies ja nainen ajavat polkupyörällä.

Ajankohtaista aiheesta vaikuttavuus