Vaikuttavuus

  • Vaikuttavuus on tärkeä osa Vamos-palveluiden arviointia ja kehittämistä, ja mittaamme työn vaikuttavuutta vuosittain.
  • Vuonna 2020 Vamos tavoitti intensiivisen valmennuksen piiriin 1865 nuorta ja nuorta aikuista, joista 741 päätti palvelussa. Heistä 47 % eteni työ- ja koulutuspoluille.

Koulu- ja työelämään kiinnittyminen luo myös kansantaloudellisesti katsottuna huimia hyötyjä.

  • Vamos-palveluiden vaikuttavuusanalytiikan mukaan vuonna 2019 nuorten kiinnittyminen kouluun ja työhön tuottaa 7,54 M€ keskimääräisen vuosittaisen kokonaisvaikutuksen julkiseen talouteen.
  • Viiden vuoden jälkeen vaikutus on noin 37,7 M€.

Taloudelliset kannustimet nuorten tukemiseen ovat kovat. Vamoksen työn ydin on kuitenkin pehmeä.

Toiminnan vaikuttavuutta arvioidaan

  1. nuorten tilanteissa tapahtuvien muutosten
  2. yhteiskunnallisten kustannusvaikutusten näkökulmista.

 

 

Vuodesta 2008 lähtien Vamos on ollut osa tuhansien nuorten matkaa kohti oman näköistä elämää.

Koettu hyvinvointi

Nuoret suosittelevat vahvasti Vamos-palvelua muille. Vuonna 2019 Vamos-palvelun päättäneistä nuorista

86 %

koki elämänsä muuttuneen parempaan suuntaan

75 %

uskoi Vamos-palvelusta lähtiessään asioidensa olevan tulevaisuudessa paremmin

76 %

koki psyykkisen terveytensä parantuneen

73 %

kokemus itsestä oli muuttunut parempaan suuntaan

67 %

koki kykynsä käyttää ulkopuolisia palveluja parantuneen

Nuori mies ja nainen ajavat polkupyörällä.

Ajankohtaista aiheesta vaikuttavuus