Rehabilitering för människor som utsatts för tortyr och fått krigstrauman

Polikliniken för vuxenpsykiatri bedömer, vårdar och rehabiliterar tortyr- och krigsoffer samt deras familjemedlemmar. Vi erbjuder även konsultation för yrkesverksamma personer och arbetsgemenskaper på riksnivå. Vi vårdar vuxna med flyktingbakgrund som traumatiserats svårt av tortyr och krig samt deras familjemedlemmar.

Branschövergripande stöd

Vården inleds med en bedömnings- och undersökningsperiod. Rehabiliteringen omfattar bland annat psyko-, fysio- och ergoterapi samt socialhandledning.

En patient som kommer till rehabilitering ska ha en remiss av en expert inom hälsovården och en betalförbindelse för tolktjänster från sin hemkommun. Rehabiliteringen planeras utifrån varje patients behov. Den kan omfatta psykoterapi, fysioterapi, ergoterapi eller socialhandledning.

Verksamheten grundar sig på Finlands internationella fördrag om vård för flyktingar och asylsökande och är religiöst och politiskt obunden.

Utbildning

Teamet för rehabilitering av personer som utsatts för tortyr eller med krigstrauman erbjuder yrkesverksamma personer och arbetsgemenskaper konsultation, utbildning och arbetshandledning på riksnivå. Vi erbjuder övergripande och multiprofessionell information om hjälp till och vård av personer som utsatts för tortyr och personer som traumatiserats av krig och flyktingskap. Utbildningstjänsterna är avgiftsfria för kommunerna.

Var vänlig och boka en telefonkonsultationstid innan du skriver en remiss, avdelningssekreterare Tea Helle tfn 050 502 7581. Fax 09 7750 9215 (kansliet)

Besöksadress

Centret för psykotraumatologi
Rehabilitering av tortyroffer och krigstarumatiserade
Alpgatan 2B, 2:e vån., 00530 Helsingfors

Fax 09 278 3027 (Kontor)

Mari Tikkanen
projektchef
050 314 2013
mari.tikkanen@hdl.fi

Remiss till rehabilitering av tortyroffer (pdf, på finska)