Rehabilitering av tortyroffer och krigstraumatiserade

Den vuxenpsykiatriska kliniken undersöker, vårdar och rehabiliterar tortyroffer och krigstraumatiserade och deras familjemedlemmar. Vi erbjuder även konsultation på riksnivå för yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården. Vi vårdar vuxna och deras familjemedlemmar med flyktingbakgrund som är allvarligt traumatiserade av tortyr.

Mångsidigt stöd

Vården inleds med en bedömnings- och undersökningsperiod. Rehabiliteringen innefattar bland annat psyko-, fysio-, ergo- och familjeterapi samt social servicerådgivning.

En klient som kommer för rehabilitering ska ha en remiss från en yrkesverksam inom hälso- och sjukvården och en betalningsförbindelse från patientens hemkommun för tolktjänster. Rehabiliteringen planeras utifrån respektive patients behov. Den kan innehålla psykoterapi, fysioterapi, ergoterapi eller social servicerådgivning.

Verksamheten grundar sig på de internationella avtal som Finland ingått om vård av flyktingar och asylsökande. Vården är religiöst och politiskt obunden.

Utbildning

Teamet erbjuder konsultation, utbildning och arbetshandledning till anställda inom hälso- och sjukvården och arbetsgemenskaper i hela landet. Vi erbjuder övergripande och mångprofessionell information för att hjälpa och behandla människor som är traumatiserade av tortyr, krig och flyktingskap.

Utbildningstjänsterna är avgiftsfria för kommunerna.

Besöksadress
Centret för psykotraumatologi
Rehabilitering av tortyroffer och krigstarumatiserade
Alpgatan 2, 2:e vån., 00530 Helsingfors

Fax 09 278 3027 (Kontor)

Remiss till rehabilitering av tortyroffer (pdf)