Psykotraumatologian keskus

Psykotraumatologian keskus on psykiatrinen poliklinikka, jonka moniammatilliset tiimit tarjoavat arviointia, hoitoa ja kuntoutusta pakolaistaustaisille ihmisille.  Hoidamme sodan, pakolaisuuden ja kidutuksen vuoksi vaikeasti traumatisoituneita aikuisia, lapsia ja perheitä.

Tarjoamme myös

  • valtakunnallista koulutusta
  • konsultaatiota ammattilaisille ja työyhteisöille liittyen pakolaistaustaisten ihmisten traumahoitoon ja monikulttuuriseen hoitotyöhön.

Palvelut ovat asiakkaillemme ja potilaillemme maksuttomia. Potilaan kotikunta huolehtii mahdollisista tulkki- ja matkakustannuksista. Keskus sijaitsee Munkkisaaressa Helsingissä ja edellyttää terveydenhuollon alan ammattilaisen lähetettä.

Psykotraumatologian keskuksessa toimivat Kidutettujen ja sotatraumatisoituneiden kuntoutus ja Kidutettujen lasten, nuorten ja perheiden kuntoutus. Toimintaa rahoitetaan sekä Veikkauksen että Diakonissalaitoksen varoin.

Osana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) organisoimaa, valtakunnallisesti toimivaa PALOMA-osaamiskeskusta Psykotraumatologian keskuksen toiminnan tavoitteena on edistää mielenterveyspalveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta, ja myös sitä kautta lisätä pakolaistaustaisten ihmisten mielenterveyttä.

Uusi hanke
PAMI – pakolaisten mielenterveyden edistämisen hanke 2023-2025. Lue lisää tästä linkistä.

Lähete Psykotraumatologian keskuksen palveluihin 

Våra tjänster på svenska

Palvelumme