Psykotraumatologian keskus

Psykotraumatologian keskus on Helsingissä toimiva psykiatrinen poliklinikka. Moniammatilliset tiimimme tarjoavat arviointia, hoitoa ja kuntoutusta pakolaistaustaisille ihmisille:; sodan, pakolaisuuden ja kidutuksen vuoksi vaikeasti traumatisoituneita aikuisia, lapsia ja perheitä.

Tarjoamme myös

  • valtakunnallista koulutusta
  • konsultaatiota ammattilaisille ja työyhteisöille liittyen pakolaistaustaisten ihmisten traumahoitoon ja monikulttuuriseen hoitotyöhön.

Palvelumme ovat asiakkaillemme ja potilaillemme maksuttomia. Potilaan kotikunta huolehtii mahdollisista tulkki- ja matkakustannuksista. Keskus sijaitsee Alppikadulla Helsingissä ja edellyttää terveydenhuollon alan ammattilaisen lähetettä.

Psykotraumatologian keskuksessa toimivat Kidutettujen ja sotatraumatisoituneiden kuntoutus ja Kidutettujen lasten, nuorten ja perheiden kuntoutus. Toimintaa rahoitetaan Diakonissalaitoksen varoin ja hankerahoituksella.

Psykotraumatologian keskuksen toiminnan tavoitteena on edistää mielenterveyspalveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta, ja myös sitä kautta lisätä pakolaistaustaisten ihmisten mielenterveyttä. Toiminta on osa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) organisoimaa, valtakunnallisesti toimivaa PALOMA-osaamiskeskusta. Tässä on linkki siihen.

Lähete Psykotraumatologian keskuksen palveluihin

Våra tjänster på svenska

Palvelumme

Kirjoituksia kidutettujen ja sotatraumatisoituneiden kuntoutuksesta