Verksamhet för barn och ungdomar

Verksamheten i barn- och ungdomsteamet av Centret för psykotraumatologi är i första riktad till barn och ungdomar under 18 år samt deras familjer, som upplevt tortyr och/eller är svårt traumatiserade och som kommit till Finland som kvotflyktingar.

Ett mångprofessionellt arbetsteam erbjuder bedömning av vårdbehovet, rehabilitering, familje- och nätverksarbete samt servicerådgivning. Den avgiftsfria polikliniska öppenvården är koncentrerad till Helsingfors och huvudstadsregionen. Patientrådgivningen sker med en remiss av en yrkesverksam inom hälso- och sjukvården. Tjänsterna är avgiftsfria för klienterna. Klientens hemkommun står för eventuella tolk- och resekostnader.

Verksamheten för barn och ungdomar har finansierats av Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) under åren 2016–2022.

Besöksadress
Centret för psykotraumatologi
Verksamhet för barn och ungdomar

Alpgatan 2, 2. vån., 00530 Helsingfors
Kontor fax 09 278 3008 (Kontor)

Remiss till rehabilitering (pdf)

Utveckling

I en utredning som Verksamheten för barn och ungdomar genomförde 2017, kartlades traumabakgrunderna hos barn och ungdomar som kommit till Finland som kvotflyktingar samt behovet av och resurserna för psykiatriska tjänster. Tjänsterna för barn och ungdomar ska utvecklas utifrån rekommendationerna i utredningen och erfarenheterna från klientarbetet.

Databank

Material om vård och rehabilitering av barn och ungdomar med flyktingbakgrund samt asylsökande barn och ungdomar.

Arbetsböcker
Berättelsen om mig (pdf)
Min berättelse (pdf)
Vår berättelse (pdf)

 

Utbildning och konsultation

Arbetsteamet för barn och ungdomar utvecklar i första hand modeller för vård av kvotflyktingbarn och -ungdomar samt deras familjer. Arbetsteamet erbjuder utbildning och konsultation för yrkesverksamma inom hälso-och sjukvården gällande igenkännande av symtom hos torterade och svårt traumatiserade barn och ungdomar, vård samt familje- och nätverksarbete.

 

 

Tjänster av Centret av psykotraumatologi