Rehabilitering för barn, unga och familjer

De främsta patienterna inom arbetsgruppen för barn och unga är under 18-åriga barn och unga med familjer som kommit till Finland som flyktingar, och som utsatts för tortyr och traumatiserats allvarligt.

  • Den multiprofessionella arbetsgruppen erbjuder bedömning av vård, vård, rehabilitering, familje- och nätverksarbete samt servicehandledning.
  • Den avgiftsfria polikliniska öppenvården betjänar flyktingfamiljer på riksnivå.
  • Patienthandledningen sker på remiss av en yrkesverksam person inom hälsovården.
  • Tjänsterna är avgiftsfria för klienterna.
  • Patientens hemkommun sköter eventuella tolk- och resekostnader.
  • Man kan också få service på distans.
  • Vi utbildar, konsulterar och ger arbetshandledning till yrkesverksamma personer som arbetar med flyktingar.
  • Vi producerar material till vår databank som stöd för arbetet som görs med flyktingar.

 

Besöksadress
Centret för psykotraumatologi
Verksamhet för barn och ungdomar

Alpgatan 2B, 2. vån., 00530 Helsingfors

Fax 09 775 09216 (Kontor), FAX-HDL-LaNu Fax 0977509216@hdl.fi

Remissfrågningar
marjo.neste@hdl.fi, puh. 050 502 7601

Remiss till rehabilitering (pdf, på finska)

 

Utveckling

I den av rehabilitering för barn och unga gjorda utredningen 2017 kartlades traumatiska bakgrunder hos barn och unga som kommit till Finland som kvotflyktingar samt behovet av psykiatriska tjänster och resurser. Tjänsterna för barn och unga utvecklas utifrån utredningens rekommendationer och erfarenheter som erhållits i klientarbetet.

Arbetsgruppen för barn och unga utvecklar material för vård av barn, unga och familjer bland kvotflyktingar samt för yrkesverksamma personer som arbetar inom social- och hälsovårdsbranschen och undervisningsväsendet.

Databank

Material om vård och rehabilitering av barn och ungdomar med flyktingbakgrund samt asylsökande barn och ungdomar.

Berättelsen om mig (pdf)
Min berättelse (pdf)
Vår berättelse (pdf)

Utbildning och konsultation

Arbetsgruppen erbjuder utbildning och konsultation för yrkesverksamma personer inom social- och hälsovården samt undervisningsväsendet för mötande av svårt traumatiserade barn och unga samt identifiering av symtom inom vården och familje- och nätverksarbetet.

Kontakt

Marjo Neste, projektchef
marjo.neste@hdl.fi
tfn 050 502 7601
Fax 09 775 09216 (kansliet)

Tjänster av Centret av psykotraumatologi