Medborgarverksamhet

Samhällets stöd till bortglömda grupper. Förutom omfattande tjänster behöver människor andra människor. Vår aktiva medborgarverksamhet sprider välmående.

Stöd från medmänniskor

Enbart tjänstesystem garanterar inte det stöd som människor behöver i olika skeden av livet. Man behöver också andra människor. I synnerhet de bortglömda grupperna i samhället behöver utöver omfattande tjänster ett starkt stöd från gemenskapen, för att återfå sin erfarenhet av människovärde och för att återställa kontrollen över sina liv.

Ytterligare information
Tarja Jalli, producent för volontärverksamheten
tarja.jalli@hdl.fi
Tfn 0400 427 472

Laura Hakoköngäs, specialsakkunnig
laura.hakokongas@hdl.fi
Tfn 050 370 5451

Resurser och nya gemenskaper

Diakonissanstalten har under de senaste åren satt i gång medborgarverksamhet som stärker resurserna hos alla parterna. Verksamheten har låg tröskel och man kan komma med snabbt. Du kan hitta en lämplig aktivitet för dig själv till exempel här:

D-stationer (Gårdsbacka, Gamlas, Berghäll och Uleåborg) – på finska
Fadderfamilj för ung asylsökande – på finska
Amigo-mentor för en ung person – på finska

Människor har mycket kunnande, idéer och resurser. Att kombinera dem skapar inte endast gemensamma betydelser, men även gemenskaper där människor mår bättre.